icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Dokumenty k opatření Řešení krizových situací

  

 

Pravidla:

Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_verze-1-1.pdf

 

Přílohy:

 P1 Postup pro podání žádosti podporu MS2014.docx

 P2A Vzor Podmínek RoD - Technika pro IZS.docx

 P2B Vzor Podmínek RoD - Technika pro IZS.docx

 P2C Vzor Podmínek StV - Technika pro IZS.docx

 P2D Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek - Technika pro IZS.docx

 P2E Vzor Podmínek RoD pro PO OSS - Stanice IZS.docx

 P2F Vzor Podmínek RoD - Stanice IZS.docx

 P2G Vzor Podmínek StV - Stanice IZS.docx

 P2H Kracení peněžních prostředků - Stanice IZS.docx

 P3 Metodické listy indikátorů.docx

 P4A Osnova studie proveditelnosti - Technika pro IZS.docx

 P4B Osnova studie proveditelnosti - Stanice IZS.docx

 P5 Exponovaná území.docx

 P6 Dokladovaní způsobilých výdajů.docx

 P7A Stanovisko HZS kraje - Technika pro IZS.docx

 P7B Stanovisko HZS kraje - Stanice IZS.docx

 P8A Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje - Technika pro IZS.docx

 P8B Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje - Stanice IZS.docx

 P9 Zajištení odolnosti a vybavenosti IZS - PCR HZS CR.pdf

 P10 Zajištění odolnosti a vybavenosti IZS - ZZS.pdf

 P11A Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro zadatele - Technika pro IZS.docx

 P11B Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele - Stanice IZS.docx

 

 

Odkaz na výzvu: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD