icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Integrovaný regionální operační program

  

 

ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ (PR IROP)

 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím IROP investiční priority 9d prioritní osy 4: Provádění investic v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, a jejího specifického cíle 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Všechny aktivity musí být zároveň v souladu se specifickými cíli, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.

Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé území a podle vyjádření Odb. sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a nevytváří  samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není prozatím zařazena do programu koordinovaného přístupu SVL.

 

 

ŠKOLENÍ

- školení pro žadatele: 18. 8. 2021, 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- školení pro žadatele: 17. 12. 2020, 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- školení pro žadatele: duben 2020, on-line

 

- školení pro žadatele: 22. 7. 2019, 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- školení pro žadatele: 6. 9. 2018, 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou,  IROP prezentace 6.9.2018.pdf

 

- školení pro žadatele: 10. 10. 2017, 9:00 v prostorách MěÚ v Rychnov nad Kněžnou, místnost č. 200,  IROP Pozvánka na školení 10.10.2017.doc IROP Prezentace 10.10.2017.pptx

 

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI

 
KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:

- projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost 

- vhodní žadatelé: dle výzvy

- míra dotace: 95%

- uznatelné náklady: 250 tisíc - 1,5 milión Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: max. 24 měsíců                                             

Obecné dokumenty klikni

 

KROK 2. Vyberu jedno ze 7 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt: Ekologická a bezpečná doprava, Řešení krizových situací, Sociální služby a komunity - investice, Sociální podnikání - investice, Výchova a vzdělávání - investice, Kulturní dědictví, Územní rozvoj

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji svůj záměr v MAS - kontaktní osoba: Ing. arch. Kateřina Holmová, e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel. 732 578 889

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o podporu z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz - vyplním uživatelské jméno a heslo - záložka "Žadatel" - záložka "Nová žádost" - vyberu OP: "06 - Integrovaný regionální operační program" - vyberu specifickou výzvu v CLLD viz info níže, pak kliknu na "individuální projekt" pod výzvou. V záložce nalevo vyberu v Identifikaci projektu dalí položku "Výběr podvýzvy". V poli "Název podvýzvy" vyberu z rozklikávací ikony hodnotu názvu výzvy MAS Sdružení SPLAV. Dále už pokračuji s vyplňováním všech obrazovek, které jsou otevřené. Až budu mít všechna příslušná pole/obrazovky doplněná, přiložené přílohy, provedu kontrolu žádosti, zfinalizuji a nakonec žádost elektronicky podepíšu.

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 

 
OPATŘENÍ  PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP:
 

 

EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA

 

7. VÝZVA  uzavřena

 7. výzva.xlsx Hodnotící kriteria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 12.11.2021.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 16.11.2021.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

6. VÝZVA  uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Bezpečná doprava.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Cyklodoprava.xlsx Přijaté projekty.pdf,  
 Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam. pdf Zápis z jednání výběrové komise - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

5. VÝZVA  uzavřena 

 5. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Bezpečná doprava.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Cyklodoprava.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

4. VÝZVA  uzavřena

 4. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Bezpečná doprava.xlsx Kontrolní list Vecného hodnocení - Cyklodoprava.xlsx Přijaté projekty.pdf,   Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA  uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx, nebyly přijaty žádné projekty

 

1. VÝZVA  uzavřena

1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf,

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Ekologická a bezpečná doprava 

 

 


 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

 

6. VÝZVA   uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Stanice IZS.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Technika IZS.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

3. VÝZVA  uzavřena

 3. výzva.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formalních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Pozvánka na zasedání Výběrové komise 29. 5.pdf Pozvánka na zasedání Výběrové komise 5. 6.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 5., 5. 6. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 5. 6. - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů.pdf

 

1. VÝZVA  uzavřena

1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf,

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Řešení krizových situací Nové

 

 


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY - INVESTICE 

 

7. VÝZVA  uzavřena

 7. výzva.xlsx Hodnotící kriteria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 12.11.2021.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 16.11.2021.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

6. VÝZVA  uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

5. VÝZVA  uzavřena

  5. výzva - prodloužení.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolni list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální služby a kounity-investice.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf 

 

3. VÝZVA  uzavřena

 3. výzva.xlsx Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.xlsx

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise 2. 7., 11. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 11. 7. tabulka.pdf

 

2. VÝZVA  uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list.xlsx

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

1. VÝZVA  uzavřena

 1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf,

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity - investice Nové

 

 


 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE 

 

6. VÝZVA  uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - MŠ.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - ZŠ, SŠ, VOŠ.xlsx,    Kontrolní list věcného hodnocení - Z, NF, CŽ.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

5. VÝZVA  uzavřena

 5. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - MŠ.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - ZŠ, SŠ, VŠO.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Z, NF, CŽ.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání-investice.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybranych/ náhradních projektů.pdf

 

4. VÝZVA  uzavřena

 4. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - MŠ.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení Z, NF a CŽ.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení -ZŠ, VŠ.xlsx Přijaté projekty.pdf,   Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx, nebyly přijaty žádné projekty

 

1. VÝZVA  uzavřena

1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Výchova a vzdělávání - investice Nové

 

 


 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INVESTICE 

 

4. VÝZVA  uzavřena

 4. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsxKontrolní list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální podnikání.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/  nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Sociální podnikání 

 

 


 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf,  Hodnotící kritéria.xlsx, nebyly přijaty žádné projekty

 

 


 

ÚZEMNÍ ROZVOJ 

 

5. VÝZVA  uzavřena

 5. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednáni Výběrové komise - Územní rozvoj.pdf Zápisz jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

3. VÝZVA  uzavřena

 3. výzva.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formalních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení.xlsx

 Přijaté projekty.pdf

 Pozvánka na zasedání Výběrové komise 29. 5.pdf Pozvánka na zasedání Výběrové komise 5. 6.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 5., 5. 6. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 5. 6. - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx nebyly přijaty žádné projekty

 

 

Dokumenty k opatření Územní rozvoj Nové

 

 


 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

 

1. VÝZVA   uzavřena

 1. výzva.xlsx Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.xlsx Kontrolní list pro hodnocení Formálních náležitostá a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list pro Věcné hodnocení.xlsx

 Přijaté projekty.pdf Zápis jednání Výběrové komise 29. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 2. 12. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Kulturní dědictví.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

 

 


 

 
 

Hodnocení a výběr projektů klikni

 

  Přijaté projekty.pdf