icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

  

 

Opatření 2 Řešení krizových situací

 

Území MAS je zařazeno mezi oblasti se zvýšeným výskytem několika druhů rizik a nachází se zde 7 JPO II. a III. stupně. Podporované projekty budou zaměřeny na zlepšení vybavení  složek záchranného systému pro zvýšení jejich akceschopnosti.