icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY - INVESTICE

  

 

Opatření 3 Sociální služby a komunity - investice

 

Podporované aktivity:

  1. sociální služby a sociální práce – i přes dlouhodobě vysokou míru zaměstnanosti přetrvávají na území MAS některé sociální problémy, např. nezaměstnanost znevýhodněných skupin občanů, 1-2 sociálně vyloučené lokality, nedostatek některých sociálních zařízení a služeb. O nápravu těchto nedostatků mají zájem jak obce, tak i neziskové organizace. 
  2. komunitní centra – komunitní centra jsou v území novým fenoménem a obce se připravují na jejich vyzkoušení. MAS eviduje několik zájemců o otevření mnohoúčelových zařízení poskytujících zázemí a péči všem potřebným skupinám občanů.
  3. sociální bydlení – v MAS jsou evidováni  zájemci o výstavbu sociálních bytů. Jedná se především o neziskové organizace zapojené do pomoci znevýhodněným komunitám. Jejich zájem však závisí na definici sociálního bydlení a závazcích s tím souvisejících.