icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA

  

 

Opatření 1 Ekologická a bezpečná doprava

 

Podporované aktivity:

  1. zvýšení bezpečnosti v dopravě - územím MAS procházejí 2 komunikace 1.třídy a 3 železniční tratě. Hustá je i síť komunikací nižšího řádu. Se zvyšující se intenzitou osobní dopravy se snižuje její bezpečnost, zejména bezpečnost chodců v obcích a cyklistů. S podporou MAS budou uskutečněna opatření pro zajištění bezpečného a bezbarierového pohybu  osob a pohybu vozidel v regionu.
  2. cyklostezky a cyklotrasy – podíl cyklodopravy v území se zvyšuje, a to jak ze strany obyvatel území pro cesty do zaměstnání a škol, tak i ze strany turistů pro poznávání území. MAS proto bude podporovat jak stavbu cyklostezek a jejich mobiliáře, tak i cyklotras, jejich mobiliáře a značení.

 

Aktivity, které nebyly do SCLLD zařazeny z důvodu zjištěné malé absorbční kapacity území:

  • terminály 
  • telematika 
  • dopravní prostředky