Rubriky
Upozornění

Do výzev IROP na Cestovní ruch a Veřejná prostranství jsme přijali následující projektové záměry

Seznam přijatých projektových záměrů na rozvoj udržitelného cestovního ruchu uvádíme ZDE.
Seznam přijatých projektových záměrů na budování a revitalizaci veřejných prostranství uvádíme ZDE.

Rubriky
Upozornění

Zveřejňujeme seznam vybraných žádostí o dotaci 8. výzvy PR PRV

Zveřejňujeme seznam vybraných žádostí o dotaci 8. výzvy PR PRV – viz tabulka.
Seznam vybraných a nevybraných ŽOD 8. výzva PR PRV

Rubriky
Upozornění

Granty Škoda AUTO do 16.4.24

Nadační fond Škoda Auto https://www.nfsa.cz/cs/ vypsal jarní grantové výzvy, žádosti o dotace je možné podávat do 16.4.2024

KULTURA
V grantu „Kultura má zelenou“ přihlašujte projekty, které přinášejí oživení do kulturního dění v regionu. Nabídněte nové vize a nové modely kulturních aktivit s dlouhodobější perspektivou! bit.ly/kultura_ma_zelenou

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Grant „Krakonošovy zahrádky“ podporuje projekty na ochranu přírody a rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů. Pozorovací stanice, ochrana kriticky ohrožených druhů, biodiverzitní zahrady, tůně i vzdělávací projekty. bit.ly/krakonosovy_zahradky

KOMUNITA
V grantu nazvaném „Tady jsem doma“ chceme podpořit vznik i utužení sousedských vztahů a komunitních skupin, které spojuje snaha o dobrou věc. Stěžejní je schopnost aktivizovat okolí a přinášet inspirativní podněty. bit.ly/tady_jsem_doma

DOPRAVA
Projekt „Dopravní bezpečnost – prevence“ míří na vzdělávací aktivity v oblasti dopravy, cílené zejména na děti a mládež. Grant se také zaměří na vyhledávání nebezpečných míst a sběr dat. bit.ly/dopravni_prevence

Můžete využít zdarma také možnost workshopů Jak napsat úspěšný projekt: https://hubmb.cz/

V letošním roce také budou vypsané granty Dopravní bezpečnost – infrastruktura (červen), Region bez bariér (podzim) a Stipendijní kulturně-vzdělávací pobyty pro středoškoláky (podzim).

 

Rubriky
Upozornění

Školení pro zájemce o dotaci z IROP

Dne 12. 3. 2024 proběhne od 13:00 školení k výzvám IROP na Cestovní ruch a Veřejná prostranství. Více informací naleznete v pozvánce zde.

Rubriky
Upozornění

Vyhlašujeme další výzvy IROP

Dnešním dnem vyhlašujeme dvě výzvy Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu Cestovní ruch a Veřejná prostranství. Termín příjmu žádostí je 6.3.-15.4.2024.

Více informaci najdete v otevřených výzvách IROP.

Rubriky
Upozornění

Připravujeme nové výzvy IROP

Připravujeme nové výzvy na podávání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Pokud máte ve své obci plány týkající se veřejných prostranství, nebo cestovního ruchu, můžete s námi své záměry konzultovat, či začít studovat pravidla. Více informací naleznete zde.

Rubriky
Upozornění

Seznam přijatých ŽOD 8. výzva PR PRV

Zveřejňujeme seznam přijatých žádostí o dotaci do 8. výzvy Programového rámce Programu rozvoje venkova MAS Sdružení SPLAV.
Seznam přijatých ŽOD na MAS Sdružení SPLAV 8. výzva

Další informace o uzavřených výzvách PR PRV najdete ZDE

Rubriky
Novinky Upozornění

Vyhlašujeme 8. výzvu PR PRV

Dne 20.12.2023 otevíráme 8. výzvu Programového rámce Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy otevíráme Fichi 12 Nezemědělské podnikání. Celková alokace na výzvu je 894 665 Kč.

Více informaci najdete v otevřených výzvách PRV.

Zveme vás na školení: 3.1. 2024 Pozvánka školení 3.1.2024

Rubriky
Upozornění

Ukončili jsme příjem žádostí z OP TAK

Dne 13.11. jsme ukončili příjem žádostí z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. K tomuto datu bohužel nebyl podán žádný projektový záměr. Výzvu Technologie pro MAS na podávání žádostí o dotaci na automatizaci a digitalizaci pro malé a střední podniky budeme znovu otevírat v únoru 2024. Sledujte sekci OP TAK – Připravované výzvy.

Rubriky
Upozornění

OPTP-Administrace CLLD I.

Od 1.11.2023 je administrativní podpora komunitně vedeného místního rozvoje na Rychnovsku financována z Operačního programu Technická pomoc.