Rubriky
Upozornění

Konference již zítra 9.3.23

Již zítra začíná konference našeho projektu Euhrenet na téma Rovnost mužů a žen a posilování role žen na místní úrovni z pohledu lidských práv – > sledujte náš web nebo Facebook.

Rubriky
Novinky Upozornění

Vyhlašujeme 7. výzvu PR PRV

Dne 27.2.2023 otevíráme 7. výzvu Programového rámce Programu rozvoje venkova.

V rámci této výzvy otevíráme Fiche:

 • F9 Zemědělské podniky
 • F12 Nezemědělské podnikání
 • F26 Obnova venkovských obcí:
  • čl.20a) Veřejná prostranství v obcích ,
  • čl. 20c) Hasičské zbrojnice a
  • čl. 20f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Celková alokace na výzvu je 7 766 279 Kč.

Více informací najdete v otevřených výzvách PRV.

Zveme vás na školení:

Vaši účast potvrďte do 24.2.2023 na mail renata@sdruzenisplav.cz

Rubriky
Upozornění

27.2.2023 bude vyhlášena 7. výzva PR PRV

V rámci této výzvy budou otevřeny tyto Fiche:

 • F9 Zemědělské podniky
 • F12 Nezemědělské podnikání
 • F26 Obnova venkovských obcí:
  • čl.20a) Veřejná prostranství v obcích ,
  • čl. 20c) Hasičské zbrojnice a
  • čl. 20f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Celková alokace na výzvu je 7 766 279 Kč.

Zveme vás na školení:

Vaši účast potvrďte do 24.2.2023 na mail renata@sdruzenisplav.cz

Rubriky
Upozornění

MF — Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí — Podprogram 298D2320

Ministerstvo financí ČR vyhlásilo pro obce do 3 000 obyvatel (k 1.1.2022) podprogram 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Výzva č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 z podprogramu 2982320 ke stažení ZDE

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

Termíny výzvy: 25. 1. 2023 – 3.3.2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve)

Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty s podmínkou, ŽE FAKTURA JE SPLATNÁ V ROCE, kdy je vyhlášená výzva, tedy v roce 2023

Míra podpory: 2–20 mil. Kč, míra podpory MFCR – 70 %, spoluúčast příjemce dotace – 30 %

Na co můžete získat dotaci: – výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod. – výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování, – výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny, – výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost, – výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení, – další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi UV. V rámci této výzvy lze dotaci použít pouze na výdaje investičního charakteru. Pro účely této výzvy je vyžadována připravenost k realizaci nejméně na stupni: vydané pravomocné rozhodnutí o povolení záměru či jiné vyjádření stavebního úřadu Dotace není určena na: výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, na budování nebo rekonstrukce venkovních prostor.

Další informace ZDE

Rubriky
Upozornění

Burza filantropie – až 50 000 Kč na zajímavé projekty pro NO a SP

Burza filantropie na podporu neziskových organizací a sociálních podniků v Královéhradeckém kraji letos proběhne poprvé.

Více informací zde:

 • můžete získat až 50 000 Kč na realizaci svých zajímavých projektů
 • burza filantropie funguje tak, že neziskové organizace nejprve přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek www.burzafilantropie.cz
 • donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru následně vyberou z přihlášek ty, které postoupí do finále, tedy na samotnou Burzu filantropie.
 • o postupujících projektech bude na webu burzy rozhodovat i veřejnost svým hlasováním
 • na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje proběhne v pondělí 27.2.2023 od 10:00 informativní seminář k burze, registrace zde
 • kontaktní osoba za Královéhradecký kraji: Mgr. Iva Skalská, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací/oddělení evropských grantů,
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel.: 702 210 112, e-mail: iskalska@kr-kralovehradecky.cz
Rubriky
Upozornění

Připravujeme konferenci!!

V rámci mezinárodního projektu Euhrenet připravujeme konferenci 9.3.23 v Městské knihovně Rychnov nad Kněžnou a otevíráme důležité téma rovnosti mužů a žen na místní úrovni

Jste všichni srdečně zváni!
Vstup zdarma.

SaveTheDateCZ

Rubriky
Upozornění

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT – INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Zveme zájemce o dotační program Nová zelená úsporám Light na nezávaznou informační schůzku, která se bude konat dne 20.12.2022 od 13.00 v kanceláři Sdružení SPLAV na adrese Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou. Účast na setkání není pro zájemce a žadatele o dotaci nezbytná, podmínky programu jsou teprve upřesňovány a budou průběžně zveřejňovány na www.sdruzenisplav.cz, případně zájemcům rozesílány emailem. Administrace žádostí bude probíhat v průběhu 1.čtvrtletí 2023, termín podání žádosti není soutěžní. Zájemce o zasílání informací prosíme o zaslání emailové adresy na: petr.hudousek@gmail.com

Více zde1670319709_NZU_Light_Zavazne_pokyny_pro_zadatele_12-2022

Rubriky
Upozornění

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE MAS

Do kanceláře naší místní akční skupiny přijmeme 2 nové kolegy/ně. Bližší podrobnosti najdete zde Vyberove_rizeni