Prima klima

soubor 58 inspirativních aktivit do třídnických hodin k podpoře vlídné atmosféry v kolektivu pro pedagogy

věk: pedagogové ZŠ

  • Hra Prima klima je soubor 58 inspirativních aktivit do třídnických hodin k podpoře vlídné atmosféry v kolektivu. Cílem aktivit je posílit pozitivní vazby mezi spolužáky, podpořit jejich vzájemnou komunikaci, předcházet nežádoucím projevům chování a rozvíjet emoční inteligenci.
  • Hra obsahuje motivační aktivity rozdělené na 3 oblasti: komunikace, vzájemná interakce a podpora. Učitel vybírá aktivity dle časových možností a prostoru.
  • Více informací zde