Čtenářská sáčky

pomůcka rozvíjející čtenářské dovednosti a kritické myšlení

věk: od 6 let

 • Pomůcka vychází z kritického myšlení, rozvíjí čtenářské
  dovednosti v trojfázovém modelu E-U-R, tzn. evokace
  (před čtením) – uvědomění (při čtení) – reflexe (po čtení).
 • Sada obsahuje 3 plátěné sáčky PŘED ČTENÍM (zelená
  barva, 12 čtverečků) – PŘI ČTENÍ (žlutá barva, 23
  čtverečků) – PO ČTENÍ (červená barva, 29 čtverečků).
 • V každém pytlíku naleznete dřevěné čtverečky 4*4 cm s
  otázkami/úkoly (Celkem 64 úkolů) různé obtížnosti. Z
  jedné strany je vygravírovaný text, z druhé strany
  barevný kód.
 • TEXT JE NAPSÁN VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM, TAKŽE
  MOHOU POUŽÍVAT I PRVŇÁČCI, KTEŘÍ SE UČÍ
  GENETICKOU METODU.
 • Lze využít ve škole při dílnách čtení, v domácím
  vzdělávání.
 • Více informací zde