iSophi EDUCATION 5-7 let

Nástroj pro diagnostiku školní zralosti dětí věku 5-7 let iSophi EDUCATION (iSophi Pedagogická diagnostika)

věk: 5 – 7 let

 • Zahrnuje diagnostiku klíčových rozumových oblastí, umožňuje efektivně zacílit další rozvoj dítěte a usnadňuje komunikaci s rodiči.
 • Diagnostika trvá cca 30 min, kdy pedagog s dítětem projde sadu úkolů a jejich vyhodnocení následně pomáhá se zacílením aktivit pro podpoření dítěte v oblastech, které má oslabené.
 • iSophi Digitální nadstavba usnadňuje záznam, vyhodnocení a
  interpretaci výsledků pedagogické diagnostiky iSophi. Učiteli
  umožňuje vygenerovat reporty, a to jak nejen běžné individuální,
  ale i srovnávací (např. pro sledování pokroku dítěte během roku) a
  skupinové (pro zjištění nejvíce oslabených oblastí v dané skupině).
  Výhodou je i generování speciálního vysvětlujícího reportu pro
  rodiče. Dále nabízí možnost stažení pracovních listů, update
  testových materiálů a další funkce.
 • Pro zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech.
 • Pedagogická diagnostika školní zralosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v MŠ, kterou rovněž vyžaduje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
 • Více informací zde. Bezplatné webináře – přihlášení zde
 • Ke stažení záznamové_listy a pracovní_listy