Rubriky
Upozornění

Granty Škoda AUTO do 16.4.24

Nadační fond Škoda Auto https://www.nfsa.cz/cs/ vypsal jarní grantové výzvy, žádosti o dotace je možné podávat do 16.4.2024

KULTURA
V grantu „Kultura má zelenou“ přihlašujte projekty, které přinášejí oživení do kulturního dění v regionu. Nabídněte nové vize a nové modely kulturních aktivit s dlouhodobější perspektivou! bit.ly/kultura_ma_zelenou

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Grant „Krakonošovy zahrádky“ podporuje projekty na ochranu přírody a rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů. Pozorovací stanice, ochrana kriticky ohrožených druhů, biodiverzitní zahrady, tůně i vzdělávací projekty. bit.ly/krakonosovy_zahradky

KOMUNITA
V grantu nazvaném „Tady jsem doma“ chceme podpořit vznik i utužení sousedských vztahů a komunitních skupin, které spojuje snaha o dobrou věc. Stěžejní je schopnost aktivizovat okolí a přinášet inspirativní podněty. bit.ly/tady_jsem_doma

DOPRAVA
Projekt „Dopravní bezpečnost – prevence“ míří na vzdělávací aktivity v oblasti dopravy, cílené zejména na děti a mládež. Grant se také zaměří na vyhledávání nebezpečných míst a sběr dat. bit.ly/dopravni_prevence

Můžete využít zdarma také možnost workshopů Jak napsat úspěšný projekt: https://hubmb.cz/

V letošním roce také budou vypsané granty Dopravní bezpečnost – infrastruktura (červen), Region bez bariér (podzim) a Stipendijní kulturně-vzdělávací pobyty pro středoškoláky (podzim).