icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

ZAMĚSTNANOST

  

 

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

 

Podporované aktivity:

 1. příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
 • Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení
 • Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
 • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce

 

 1. zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Podpora vytváření nových pracovních míst
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti
 • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce

 

 1. podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání
 • Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

 

 1. podpora prostupného zaměstnávání
 • Prostupné zaměstnávání

 

Podrobně:

 Zaměstnanost.pdf