icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

  

 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

Podporované aktivity:

 1. integrační sociální podnik
 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance nezbytných pro fungování podniku
 • Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku 
 • Marketing sociálního podniku
 • Provozování sociálního podniku

 

 1. environmentální sociální podnik
 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance nezbytných pro fungování podniku
 • Vzdělávání zaměstnanců sociálního podnik
 • Marketing sociálního podniku
 • Provozování sociálního podniku
 • Environmentální audity a strategie 
 • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

 

Podrobně:

 Sociální podnikání.pdf