icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
21.06.2017
VÝZVA Č. 02 16 032 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II
Dne 20.6.2017 MŠMT vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Tato výzva trvá do 29.9.2017. Minimální výše podpory - 3 mil. Kč. Více na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce ...
06.06.2017
VALNÁ HROMADA S KONCERTEM SKUPINY KALUMET SE BLÍŽÍ
Valná hromada Sdružení SPLAV se bude konat dne 27.6.2017 v Hostinci U Karla IV. v Záměli. Součástí programu bude koncert country skupiny Kalumet. Budeme rádi, když pozvete i rodinné příslušníky a přátele! Valná hromada začne v 15:30 koncert je naplánován od 17:00 do 18:30. Občerstvení bude připraveno. Těšíme se, že společně zahájíme prázdninovou sezónu!:-) Čtěte dále program Valné hromady...
05.06.2017
EXKURZE NA JIŽNÍ MORAVU SE VYDAŘILA!
Z MAS Horňácko-Ostrožsko jsme se vrátili nadšení a plní zážitků. Viděli jsme zajímavé projekty z předchozího programového období i inspirativní příklady dobré praxe. Užili jsme si také první letošní koupání, víno a krásnou hudbu. Těšíme se, že v budoucnu přivítáme členy MAS Horňácko-Ostrožsko u nás a na milá setkávání navážeme nějakými společnými projekty, protože podobných zájmů máme opravdu hodně! Děkujeme Janě a Olince za výborně připravený program:-) Chcete se dozvědět více o aktivitách MAS Horňácko-Ostrožsko?
01.06.2017
VÝZVA PR PRV - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN!
Dne 31.5. byl ukončen příjem žádostí o dotaci z programového rámce Programu rozvoje venkova. Přijato bylo celkem 16 žádostí do všech otevřených fichí. Nyní bude probíhat formální kontrola a hodnocení přijatelnosti. Sledujte naše stránky a děkujeme za váš zájem!
26.05.2017
PRÁZDNINOVÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP SE SPLAVEM
Od 20.-26.8. pořádáme v rámci mezinárodního projektu Sense of Light (Vnímání světla) fotografický workshop. Sedm zkušených lektorů a fotografů nás provede focením našeho regionu - přírody, památek i lidí a naučí nás fotografie upravovat a dále s nimi pracovat. Seznámíme se také s různými možnostmi využití fotky. Na závěr připravíme putovní výstavu. Workshop bude probíhat formou příměstského tábora s hlavním stanem v Dobrušce a je určený pro děti a mládež od 12 do 30 let i dospělé nadšence. Rádi zajistíme ubytování přímo v místě konání. Kontaktujte nás a rezervujte si místo, kapacita je omezena.
23.05.2017
PRODLOUŽENÍ VÝZVY PR OPZ
Upozorňujeme zájemce o účast v otevřených výzvách Programového rámce OPZ: Sociální služby a komunity-neinvestice a Prorodinná opatření, že termín příjmu žádostí o dotaci byl prodloužen do 14.7.2017, 12:00. Přijďte za námi s vašimi záměry! Nabízíme konzultace a pomoc se zpracováním žádostí.
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.