icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
28.07.2017
Po dlouhé době vás srdečně zveme na naši doudlebskou zahradu! V neděli 20.8. spolupořádáme při farmářských trzích na zámku akci Lokální Piknik aneb putování do Dobrozemě. Připraveny máme přednášky, komentovanou prohlídku zahrady a chybět nebude neotřelý program pro děti i jejich rodiče - kde jinde než v Dobrozemi:-) Zúčastnit se můžete také mini blešího trhu. Přijďte se za námi podívat!
28.07.2017
FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP - AKTUALIZOVANÝ PROGRAM
Stále volná místa! Od 21.-25.8. pořádáme v rámci mezinárodního projektu Sense of Light (Vnímání světla) fotografický workshop. Sedm zkušených lektorů a fotografů nás provede focením našeho regionu - přírody, památek i lidí a naučí nás fotografie upravovat a dále s nimi pracovat. Seznámíme se také s různými možnostmi využití fotky. Na závěr připravíme putovní výstavu. Workshop bude probíhat formou příměstského tábora s hlavním stanem v Dobrušce a je určený pro děti a mládež od 12 do 30 let i dospělé nadšence.
17.07.2017
UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PR ZAMĚSTNANOST
Dne 14.7. byl ukončen příjem žádostí o dotaci z prvních výzev Programového rámce Zaměstnanost - opatření Sociální služby a komunity a Zaměstnanost. Do každého opatření byl přihlášen jeden projekt, přijaté projekty budou posuzovány v rámci formálního hodnocení, hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení. Výsledky hodnocení budou zveřejněny pravděpodobně do konce srpna. Příští výzvy PR Zaměstnanost předpokládáme koncem roku 2017.
13.07.2017
VYBRANÉ PROJEKTY PRV
Na svém zasedání dne 12.7.2017 rozhodl Programový výbor Sdružení SPLAV o podpoře projektů podaných v rámci 1. výzvy PR PRV. Z celkového počtu 16 přijatých žádostí bylo podpořeno 15 projektů. Všem úspěšným žadatelům přejeme trpělivost s realizací projektů a mnoho radosti z jejich výsledků!
29.06.2017
VALNÁ HROMADA V ZÁMĚLI
Zápis ze zasedání Valné hromady v Záměli a promítané prezentace jsou k dispozici! Děkujeme spolku Má vlast-Můj domov za perfektní přípravu včetně úžasného kulturního programu po zasedání. Skupina Kalumet bezvadně hrála přes tři hodiny a nakonec i počasí nám vyšlo vstříc. Tak příště v Neratově!
27.06.2017
VÝZVA Č. 02 16 032 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II
Dne 20.6.2017 MŠMT vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Tato výzva trvá do 29.9.2017. Minimální výše podpory - 3 mil. Kč. Více na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce ...
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.