icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
23.11.2017
VÁNOČNÍ VALNÁ HROMADA - ZMĚNA!
Milí členové, srdečně vás zveme na Valnou hromadu spojenou s vánočním posezením a tradiční tombolou! Pozor změna - sejdeme se ve středu 6. 12. v 16 hodin v kavárně zámku v Doudlebách nad Orlicí. Od 15 hodin je pro zájemce připravena prohlídka zámku s panem Dujkou. Těšíme se na vás!
16.11.2017
KONFERENCE MAP
Srdečně všechny zveme na konferenci ´Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou´, která proběhne ve středu 22.11. od 13 hodin ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou. Těšíme se na vaši účast!
31.10.2017
PR IROP SOCIÁLNÍ SLUŽBY-INVESTICE - VÝZVA VYHLÁŠENA
Sdružení SPLAV,z.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na opatření Programového rámce IROP - Sociální služby-investice. Formulář žádosti bude zpřístupněn od 1.11.2017 na https://mseu.mssf.cz/ pod názvem \"3.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby-investiceI.\" Příjem žádostí bude otevřen do 30.11.2017, 12.00. Alokace výzvy je 7 000 000 Kč. Další informace a konzultace poskytne vedoucí manažerka SCLLD ing. arch. Kateřina Holmová (tel. 732 578 889, e-mail:katerina@sdruzenisplav.cz) nebo je najdete zde:
31.10.2017
PR IROP ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ - VÝZVA VYHLÁŠENA
Sdružení SPLAV,z.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na opatření Programového rámce IROP - Řešení krizových situací. Formulář žádosti bude zpřístupněn od 6.11..2017 na https://mseu.mssf.cz/ pod názvem \"4.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Řešní krizových situací I.\" Příjem žádostí bude otevřen do 6.12.2017, 12.00. Alokace výzvy je 3 621 000 Kč. Další informace a konzultace poskytne vedoucí manažerka SCLLD ing. arch. Kateřina Holmová (tel. 732 578 889, e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz) nebo je najdete zde:
20.10.2017
PR IROP VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - VÝZVA VYHLÁŠENA
Sdružení SPLAV, z.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na opatření Programového rámce IROP - Výchova a vzdělávání. Formulář žádosti bude zpřístupněn od 23.10.2017 na https://mseu.mssf.cz/ pod názvem \"2.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I.\" Příjem žádostí bude otevřen do 30.11.2017, 12.00 hod. Alokace výzvy je 4 210 526,0 Kč. Konzultace poskytne projektová manažerka SCLLD Mgr. Martina Kubišová, tel. 728 098 091, e-mail.: martina@sdruzenisplav.cz. Další informace zde:
19.10.2017
PR IROP EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA - VÝZVA VYHLÁŠENA
Sdružení SPLAV, z.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na opatření Programového rámce IROP - Ekologická a bezpečná doprava. Formulář žádosti bude zpřístupněn od 23.10.2017 na https://mseu.mssf.cz/ pod názvem \"1.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava I.\" Příjem žádostí bude otevřen do 30.11.2017, 12.00 hod. Alokace výzvy je 6 000 000 Kč. Konzultace poskytne vedoucí manažerka SCLLD Ing. arch. Kateřina Holmová, tel. 732 578 889, e-mail.: katerina@sdruzenisplav.cz. Další informace zde:
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.