.: Domů :: Vyhledej :: Aktualizace :.
 
   
 
Menu

NOVINKY
10.10.2016
   Přijďte v neděli 16.10. na naši komunitní zahradu do Doudleb - máme pro vás (a vaše pejsky) připraveny tentokrát trochu nezahradnický Psí den. Těšíme se na vás od 9:30 do 14:30.
..................................................
29.09.2016
   Zveme vás na zasedání Valné hromady Sdružení SPLAV, které proběhne v úterý 11.10. od 15 hodin v areálu místní organizace Českého rybářského svazu v Debřecích u Skuhrova n/B.Rybí občerstvení zajištěno!
..................................................
03.08.2016
   Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prošla věcným hodnocením a nyní čekáme na výsledky oprav.
..................................................

Vítejte na stránkách www.SDRUZENISPLAV.cz    
  
 
co je nového: 
                                         
                                                                                    
 
Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 22 prošel hodnocením přijatelnosti! Tešíme se na první podzimní výzvy! Kontaktujte nás již teď se svými záměry.
 
Od března jsme začali zpracovávat MAPy neboli Místní akční plány vzdělávání pro území naší MAS. Sledujte aktuality a zapojte se do některé z pracovních skupin!
 
Průběžně zpracováváme Strategické plány několika obcí z našeho území. V případě zájmu nás kontaktujte.

Od září 2015 realizujeme projekt Life from Soil z programu ERASMUS+! Společně s devíti dalšími partnery z různých evropských zemí se snažíme co nejlépe využít volné prostory v obcích pro komunitní a sociální podniky zahradnického zaměření a zlepšit tak životní prostředí i pomoci nezaměstnaným. Sledujte podrobnosti a účastněte se aktivit projektu s námi!

Další projekt jsme podali do dubnové výzvy programu ERASMUS+. Projekt se jsmenuje Sense of Light (Smysl pro světlo) a médiem k zahájení dialogu o různých tématech z území sedmi partnerských zemí Evropy bude fotografie. Držíme projektu palce!
 
V polovině dubna jsme v naší MAS přivítali návštěvu z Gruzie. Ukázali jsme jim některé zemědělské podniky a podnikatelské záměry a prezentovali fungování MAS Sdružení SPLAV. Společný projekt, v rámci kterého měla vzniknout nová místní akční skupina bohužel nevyšel, plánujeme ale další, tentokrát do programu ERASMUS+. Téma bude: zapojení mláděže do činnosti místních akčních skupin.
 
  
 
  
DOMA, U MOŘE, NA ZAHRADĚ, NA HORÁCH, S RODINOU, S KAMARÁDY, SAMI... ZKRÁTKA SI UŽIJTE LÉTO A NA PODZIM TO ODSTARTUJEM!
 
 
 
Charakteristika MAS:
Tradiční partnerství obcí ve svazku Bělá a Rychnovsko, společné projekty, přátelství, spolupráce, solidarita, projekty pro znevýhodněné skupiny obyvatel 
 
Předmětem činnosti MAS:
Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, propagace obnovy venkova, účast v evropské spolupráci při rozvoji venkova.
 
Charakteristika území:
Podhůří Orlických hor
Obce střední velikosti bez větších měst
Ekonomicky i sociálně stabilizovaná oblast
Nízká nezaměstnanost, tradiční průmyslová výroba
Perspektiva celostátně významného rozvoje – rozšíření závodu Škoda-Auto v Kvasinách
Povodně

 

 

 

Leader  EU  Program rozvoje venkova  Královehradecký kraj  Evropský sociální fond
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 
   
Copyright © Sdružení Splav o.s, 2008, Všechna práva vyhrazena
Grafika a aplikace TH SOFT