.: Domů :: Vyhledej :: Aktualizace :.
 
   
 
Menu

NOVINKY
08.02.2017
   Po dlouhých měsících velkého napětí a vypětí máme opravdu dobré zprávy. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV byla SCHVÁLENA! Máme velkou radost a chystáme výzvy:-)
..................................................
06.02.2017
   Máme tady nové číslo Zpravodaje! Přečtěte si, co je nového a jaké pro vám máme plány pro letošní rok.
..................................................
16.01.2017
   Těšíme se na první setkání v roce 2017 na Valné hromadě 9.2. od 14 hodin ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou. Po zasedání následuje posezení při zabijačce včetně občerstvení.
..................................................

Vítejte na stránkách www.SDRUZENISPLAV.cz    
  
                                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

WEBOVÉ STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ. PRACUJEME NA NOVÝCH - ÚNOR 2017    

 

 

Co je nového:

 

Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 22 prošel již 5 stupni hodnocení Řídících orgánů IROP, OPZ, PRV a OPŽP. Poslední hodnocení nás čeká v lednu 2017, tedy rok po jeho podání.

První výzvy připravujeme na jaro až podzim 2017. O všem vás budeme v předstihu informovat, pro žadatele o dotaci budou uspořádána školení.

Zveme vás ale na konzultaci vašich záměrů již nyní.

 

Od března 2016 zpracováváme Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro správní území ORP Rychnov nad Kněžnou. Strategický rámec s návrhem priorit, cílů a opatření jsme odevzdali v září 2016, nyní pokračujeme na jejich podrobném rozpracování.

Jste odborníkem na vzdělávání, zajímáte se o tuto problematiku? Zapojte se do práce jedné ze čtyř pracovních skupin nebo se staňte autorem odborných textů MAP.

 

Zajímají nás plány a připravované projekty vzdělávání od obcí, škol a dalších vzdělávacích institucí pro zapracování do MAP. Uvedení záměru v Místním akčním plánu je nezbytnou podmínkou získání dotace. Kontaktujte nás se svými záměry co nejdříve.

 

Zpracováváme Strategické plány rozvoje pro následující období pro obce z území MAS.

V případě zájmu nás kontaktujte.

 

Od září 2015 do konce srpna 2017 realizujeme projekt Life from Soil. Společně s devíti dalšími partnery z různých evropských zemí se snažíme co nejlépe využít veřejná prostranství v obcích pro komunitní a sociální aktivity zahradnického zaměření a zlepšit tak životní i sociální prostředí obce zároveň. Přijďte za námi s vašimi nápady a účastněte se aktivit projektu s námi.

 

Uspěli jsme i s dalším projektem spolupráce! Jmenuje Sense of Light (Smysl pro světlo) a médiem k zahájení dialogu o různých tématech z území sedmi partnerských zemí Evropy bude fotografie. Máte fotografické vzdělání a umíte své znalosti předat ostatním?

Hledáme spolupracovníky.

 

Od roku 2013 provozujeme komunitní zahradu v Doudlebách nad Orlicí. Pěstujeme zeleninu a květiny, pořádáme různé akce pro školy a veřejnost, zaměstnáváme pracovně znevýhodněné občany. Aktivity chceme dále rozšiřovat. Máte nápady? Hledáme dobrovolníky na pomoc.

 

Připravili jsme projekt spolupráce komunitních zahrad v ČR a Polsku. V něm chceme spolupracovat při vzdělávacích akcích v našich zahradách. Pokud vše dobře dopadne, zahájíme v září. Chcete se přidat? Hledáme ekologické a pedagogické nadšence pro přípravu programů i jejich realizaci.

 

V letech 2017-22 budeme připravovat další projekty spolupráce s našimi českými i zahraničními partnery. Zajímá vás, jak žijí lidé jinde? Zajímá vás něco konkrétního? Máte nápad, co společně podniknout? Přijďte za námi.

 

Jsme místní akční skupina a zajímá nás vyvážený rozvoj obcí Rychnovska. Podporujeme ho finančně, projekty i nápady. Máme 52 členů nejrůznějšího zájmového zaměření. Přidejte se k nám.

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podporují nás:

 

Projekt „Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV - 1. Etapa“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213, který je spolufinancován z IROP, zajišťuje financování činnosti MAS spojené s realizací s SCLLD v období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2018.

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou“, CZ, který je spolufinancován z OPVVV, zajišťuje financování přípravy MAP v období 1.3.2016 – 28.2.2018.

 

Projekt „Life from Soil“, CZ, který je spolufinancován z Erasmus+, zajišťuje financování realizace projektu.

 

Projekt „Sense of Light“, CZ, který je spolufinancován z Erasmus+, zajišťuje financování realizace projektu.

 

Projekt  "Činnosti MAS v roce 2017 spojené s realizací SCLLD, s realizací projektů spolupráce, s tvorbou integrované strategie 2014-2020, se spolufinancováním realizovaných projektů, s propagací a rozvojem regionu", finančně podporuje činnost MAS mimo ostatní projekty.

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

O MAS:

 

Charakteristika MAS:

Místní akční skupina je spolkem občanů a organizací spolupracujících na společném zájmu – vyváženém a udržitelném rozvoji svěřeného regionu.

Místní akční skupina Sdružení SPLAV je spolkem 52 subjektů, fyzických i právnických osob, které spolupracují na rozvoji 31 obcí Rychnovska v Královéhradeckém kraji.

   

Formy činnosti MAS:

Místní akční skupina Sdružení SPLAV napomáhá rozvoji obcí Rychnovska přinášením finančních prostředků na podporu realizace záměrů obcí, podnikatelských i neziskových subjektů, realizací vlastních projektů a účastí na projektech partnerských subjektů, pořádáním společenských, vzdělávacích a sportovních akcí.

 

 

Mise MAS Sdružení SPLAV:

Místní akční skupina sdružení splav – společná cesta k prosperitě území

 

  

Priority MAS Sdružení SPLAV:

A. Prostředí – zlepšení kvality života občanů a životního prostředí

Plánem MAS je souborem aktivit pečovat nejen o zdravý život občanů, ale i živočichů a rostlin a omezit nevhodné zásahy do krajiny způsobené intenzívní zemědělskou a průmyslovou výrobou, urbanizací, exhalacemi apod.

 

 

B. Občané – zlepšení demografické struktury a sociální situace

Snahou MAS je souborem aktivit této prioritní oblasti zamezit poklesu počtu obyvatel zajištěním dobré přístupnosti a kvality základních životních potřeb občanů – práce, bydlení, vzdělávání, občanského vybavení a zábavy.

 

 

C. Podnikání – zvýšení počtu a rozmanitosti podnikatelských aktivit

Snahou MAS bude prostřednictvím podpořených aktivit nastartovat rozvoj podnikání především v řemeslech, obchodě a službách jako zdroje rozmanitých pracovních míst a záruku trvalé stabilizace obyvatel.

 

 

Leader  EU  Program rozvoje venkova  Královehradecký kraj  Evropský sociální fond
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 
   
Copyright © Sdružení Splav o.s, 2008, Všechna práva vyhrazena
Grafika a aplikace TH SOFT