icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
23.05.2017
SETKÁNÍ ZPRACOVATELŮ MAP KHK
V pondělí 22.5.2017 jsme spolupořádali v Lupenické hospodě setkání Platformy spolupráce zpracovatelů aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Na programu byla především vzájemná výměna zkušeností mezi zpracovateli MAP v kraji, řešení problémů při zpracování jednotlivých částí MAP nebo naplňování akčního plánu a návrhy vzdělávacích aktivit. Zástupci Národního institutu pro další vzdělávání nám podali informace o návrhu opatření šablon v příštím období.
23.05.2017
PRODLOUŽENÍ VÝZVY PR OPZ
Upozorňujeme zájemce o účast v otevřených výzvách Programového rámce OPZ: Sociální služby a komunity-neinvestice a Prorodinná opatření, že termín příjmu žádostí o dotaci byl prodloužen do 14.7.2017, 12:00. Přijďte za námi s vašimi záměry! Nabízíme konzultace a pomoc se zpracováním žádostí.
09.05.2017
NÁVŠTEVA Z ESTONSKA
V minulém týdnu navštívila nás navštívila naše dlouholetá partnerská MAS Jarva Development Partnership z Estonska. Po dlouhé době jsme viděli některé milé tváře z předchozích společných projektů a poznali jsme i nového předsedu MAS. Navštívili jsme Podorlický skanzen v Krňovicích a pak jsme se jeli podívat na projekty v Synkove-Slemeně: Ovocná stezka, Chlebová pec, Multifunkční sportoviště a Opěrné konstrukce v Sadech Synkov. Následovalo příjemné posezení s občerstvením v Synkově a společná večeře. Druhý den jsme se rozloučili v pěstitelské pálenici v Brocné. Setkání bylo tentokrát krátké, ale jistě ne poslední, protože zájem o spolupráci v tomto období je oboustranný! Děkujeme do Synkova za vřelé přijetí!
02.05.2017
VÝZVA PR PRV
První výzva programového rámce Programu rozvoje je vyhlášena! Otevřeny jsou tyto fiche MAS: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Technika pro lesní hospodářství. Celková alokace pro tuto vyzvu je 10.075.000 Kč. Přijďte za námi se svými projekty!
05.04.2017
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
Vážení členové, zasedání Valné hromady proběhne ve čtvrtek 27. 4. od 14 hodin na farmě Sokolí hnízdo v Rampuši. Součástí programu bude školení pro členy ve vyhlášených výzvách OPZ a připravovaných výzvách OPZ a IROP. Dále proběhne prohlídka farmy a občerstvení z místních zdrojů. Těšíme se na viděnou!
28.03.2017
ŠKOLENÍ PR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Školení pro žadatele Programového rámce Program rozvoje venkova (PR PRV) se uskuteční dne 26. 4. 2017 od 9:00 v zasedací místnosti Agentury pro zemědělství a venkov Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Těšíme se na vaší účast!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.