.: Domů :: Vyhledej :: Aktualizace :.
 
   
 
Menu

NOVINKY
28.11.2016
   Opravená Strategie MAS Sdružení SPLAV odeslána na MMR. Držíme si palce!
..................................................
10.10.2016
   Přijďte v neděli 16.10. na naši komunitní zahradu do Doudleb - máme pro vás (a vaše pejsky) připraveny tentokrát trochu nezahradnický Psí den. Těšíme se na vás od 9:30 do 14:30.
..................................................
29.09.2016
   Zveme vás na zasedání Valné hromady Sdružení SPLAV, které proběhne v úterý 11.10. od 15 hodin v areálu místní organizace Českého rybářského svazu v Debřecích u Skuhrova n/B.Rybí občerstvení zajištěno!
..................................................

Vítejte na stránkách www.SDRUZENISPLAV.cz    
  
                                                              
 
co je nového: 
                                         
                                                                                    
 Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 22 prošel hodnocením přijatelnosti.
Tešíme se na první výzvy v roce 2017. Kontaktujte nás co nejdříve se svými záměry.
 
Od března zpracováváme MAPy neboli Místní akční plány vzdělávání pro území naší MAS. Sledujte aktuality a zapojte se do některé z pracovních skupin.
 
Průběžně zpracováváme Strategické plány několika obcí z našeho území. V případě zájmu nás kontaktujte.
Od září 2015 realizujeme projekt Life from Soil z programu ERASMUS+! Společně s devíti dalšími partnery z různých evropských zemí se snažíme co nejlépe využít volné prostory v obcích pro komunitní a sociální podniky zahradnického zaměření a zlepšit tak životní prostředí i pomoci nezaměstnaným. Sledujte podrobnosti a účastněte se aktivit projektu s námi.
 
Další projekt jsme podali do dubnové výzvy programu ERASMUS+ a uspěli jsme. Projekt se jmenuje Sense of Light (Smysl pro světlo) a médiem k zahájení dialogu o různých tématech z území sedmi partnerských zemí Evropy bude fotografie. Držíme projektu palce.
 
V polovině dubna jsme v naší MAS přivítali návštěvu z Gruzie. Ukázali jsme jim některé zemědělské podniky a podnikatelské záměry a prezentovali fungování MAS Sdružení SPLAV. Společný projekt, v rámci kterého měla vzniknout nová místní akční skupina bohužel nevyšel, plánujeme další, tentokrát do programu ERASMUS+. Téma bude: zapojení mláděže do činnosti místních akčních skupin.
 
 
Projekt Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV - 1. etapa, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213, který je spolufinancován z IROP, zajišťuje financování činnosti MAS spojené s realizací s SCLLD v období 1.1.2015 - 31.12.2018.
 
 
 
Charakteristika MAS:
Tradiční partnerství obcí ve svazku Bělá a Rychnovsko, společné projekty, přátelství, spolupráce, solidarita, projekty pro znevýhodněné skupiny obyvatel 
 
Předmětem činnosti MAS:
Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, propagace obnovy venkova, účast v evropské spolupráci při rozvoji venkova.
 
Charakteristika území:
Podhůří Orlických hor
Obce střední velikosti bez větších měst
Ekonomicky i sociálně stabilizovaná oblast
Nízká nezaměstnanost, tradiční průmyslová výroba
Perspektiva celostátně významného rozvoje – rozšíření závodu Škoda-Auto v Kvasinách
Povodně

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Leader  EU  Program rozvoje venkova  Královehradecký kraj  Evropský sociální fond
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 
   
Copyright © Sdružení Splav o.s, 2008, Všechna práva vyhrazena
Grafika a aplikace TH SOFT