icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
09.03.2017
NOVÉ STRÁNKY SDRUŽENÍ SPLAV
Milí členové, vážení příznivci SPLAVu! S novým obdobím jsme pro vás přichystali nové webové stránky. Doufáme, že jsou přehledné a že se vám s nimi bude dobře pracovat. Sledujte nás - stránky budou žít! Chybí vám na stránkách něco? Máte nějaké připomínky? Budeme rádi, když se ozvete.
08.03.2017
MAP
Projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání) v březnu vstoupil do své druhé poloviny. Máme hotovou pracovní verzi analytické části, kterou můžete připomínkovat. Nyní pokračujeme v tvorbě Strategické části a Akčním plánu, s čímž nám pomáhají i experti - odborníci na vybraná témata v oblasti vzdělávání na Rychnovsku. více informací o projektu najdete v sekci \"MAP\".
08.03.2017
VÝZVA PR OPZ
První výzvy programového rámce Zaměstnanot jsou připraveny k vyhlášení. V dubnu budeme přijímat žádosti do opatření Sociální služby a sociální začleňování a Prorodinná opatření. Celková alokace na tyto výzvy je 4,8 miliónů Kč. Podrobnosti k výzvám (způsobilé výdaje a hodnotící kritéria) a harmonogram budou zveřejněny po schválení výzev Ministerstvem práce a sociálních věcí. Připravujeme školení pro žadatele, ale své záměry neváhejte konzultovat již teď!
08.03.2017
VÝZVA PR PRV
První výzva programového rámce Programu rozvoje venkova se blíží! Na duben až květen připravujeme vyhlášení těchto fichí MAS: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Technika pro lesní hospodářství. Celková alokace pro tuto vyzvu je 10,5 miliónů Kč. Podrobnosti k výzvě (způsobilé výdaje a hodnotící kritéria fichí) a přesný harmonogram zveřejníme po konečném schválení fichí Státním zemědělským intervenčním fondem. Připravujeme školení pro žadatele, ale konzultovat své projekty můžete již nyní!
07.03.2017
EXKURZE NA JIŽNÍ MORAVU
Rádi bychom vás pozvali na dvoudenní exkurzi, jejíž program jsme připravili společne s MAS Horňácko a Otrožsko. Snad se nám povedlo dobře vybalancovat poměr mezi vínem, kulturou a přírodou a vy se k nám přidáte! V režii Sdruženi SPLAV je pro členy MAS cesta tam a zpět, ubytování se snídaní a společná večeře. Hlaste se do konce příštího týdne a rezervujte si termín 2.-3.6. Těšíme se na vás!
07.03.2013
ZAHRADA V DOUDLEBÁCH
Přichází jaro a zahrada v Doudlebách opět ožívá. Od začátku března na zahradě pracuje v rámci programu ÚP šikovná Iva Rázková. Je to bývalá účastnice projektu Zahrady u SPLAVu, zahrada je tedy v dobrých rukou. Aby sezóna odstartovala naplno, rádi bychom ve čtvrtek 30.3. uspořádali jarní brigádu. Přidejte se k nám!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.