icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
19.02.2018
VÝZVY OPZ
26. 2. budou vyhlášeny dvě výzvy OPZ - Prorodinná opatření a Zaměstnanost. Příjem Žádostí bude do 30. 3. Školení pro žadatele proběhne ve středu 28. 2. od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV. Prosíme potenciální žadatele, aby nás se svými záměry kontaktovali (Kateřina Holmová: katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889, Kristina Garrido: kristina@sdruzenisplav.cz, +420 603 383 527. Rádi pomůžeme s přípravou projektů. Děkujeme za spolupráci!
13.02.2018
PR IROP - ŽÁDOSTI 1. KOLA VÝZEV
Žádosti přijaté v rámci 1. kola výzev IROP prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a věcným hodnocením. Zasedání Programového výboru k výběru žádostí k podpoře proběhne dne 28. 2. 2018. Zápis z jednání Výběrové komise s bodovým ohodnocením projektů:
29.01.2018
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
Zveme členy a příznivce MAS Sdružení SPLAV na zasedání Valné hromady, které se bude konat dne 22.2.2018 od 15:00 v Brocné u Skuhrova nad Bělou. Na programu Valné hromady jsou volby do orgánů MAS a dále informace k výzvám SCLLD vyhlašovaným v roce 2018. Zájemce zveme také na prohlídku areálu Farmy Brocná, která se bude konat před zasedáním Valné hromady od 14:00. Těšíme se na vás!
29.01.2018
ORIGINÁLNÍ PRODUKT ORLICKÝCH HOR
MAS POHODA venkova,z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o značku ORLICKÉ HORY - originální produkt. Žádosti o udělení značky jsou přijímány do 28.2.2018. Veškeré informace a formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách http://www.regionalni-znacky.cz/orlicke-hory/.
10.01.2018
PR PRV - VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY
Sdružení SPLAV, z.s. aktuálně připravuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu do opatření Programového rámce PRV. Celková předpokládaná alokace je 9 135 000 Kč. Žádosti o dotaci bude možno předkládat v rámci těchto fichí: F9 Zemědělské podniky – alokace 4 037 000 Kč, F10 Zemědělské produkty – alokace 2 000 000 Kč, F11 Infrastruktura v lesích – alokace 550 000 Kč, F12 Nezemědělské podnikání – alokace 973 000 Kč, F13 Neproduktivní investice v lesích – alokace 1 450 000 Kč, F15 Krátké řetězce – alokace 125 000 Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je přelom ledna a února 2018. Záměry je po telefonické domluvě kdykoliv možné konzultovat v naší kanceláři v Rychnově nad Kněžnou.
09.01.2018
PROJEKTY ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ (ŠABLONY II.)
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu ´Šablony II.´ bude pravděpodobně vyhlášena v únoru 2018. Předběžné podmínky: délka trvání projektu max. 2 roky, žadatelé nově i DDM, ZUŠ, školní družiny, školní kluby a speciální školy. Navýšení možné finanční podpory: MŠ, ZŠ - 300 000 Kč + 2 500 Kč na každého žáka; ŠD, ŠK, DDM, ZUŠ - 100 000 Kč + 1 800 Kč na žáka. Výběr možných šablon bude obdobný. Více:
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.