icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
20.03.2018
SPOLU-PRACUJEME, SPOLU SE SPLAVEM NA ÚP
Ve dnech 19.-20.3. proběhla pod záštitou Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou prezentace projektu ´Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem´. Na pozvání pracovnic ÚP si prezentaci přišlo vyslechnout 20 uchazečů o zaměstnání. Zástupkyně Sdružení SPLAV Kateřina Holmová, Ilona Mikušová a Iva Rázková představily organizaci a činnost MAS, dosavadní projekty, vysvětlily pojem zahradní terapie a podrobně popsaly cíle a aktivity zahajovaného projektu. Několik účastníků podepsalo na místě Dohodu o účasti v projektu, další se o účasti teprve rozhodují. První běh společného motivačního kurzu bude zahájen 17.4. Přijďte mezi nás! Aktivity jsou určené nezaměstnaným osobám se zdravotním handicapem či jiným zdravotním omezením nebo pečujícím o osobu blízkou. Máme připravený měsíční motivační kurz, individuální poradenství, terapii EEG Biofeedback a pracovní terapii v zahradě na zámku v Doudlebách nad Orlicí. Dále nabízíme součinnost při vyhledávání pracovního místa a možnost práce na zkoušku po dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek. Účastníkům budou propláceny náklady na dopravu a zajištěno stravování. Prezentace:
15.03.2018
VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY MAS
Na svém prvním zasedání členové nově zvoleného Programového výboru MAS zvolili předsedou MAS pana Pavla Tichého, zástupce Farmy Tichý a spol., s.r.o., a místopředsedou pana Bc. Petra Hudouska zastupujícího Město Rokytnici v Orlických horách na další čtyřleté období. Blahopřejeme! Členové Programového výboru dále projednávali podmínky nových opatření Programového rámce Životní prostředí (menu DOTACE MAS - záložka OPŽP), naplňování rozpočtu MAS, podmínky členství v MAS (menu ČLENOVÉ MAS) a další záležitosti týkající se činnosti MAS.
14.03.2018
PR PRV - VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY, ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE
Sdružení SPLAV, z.s. aktuálně připravuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu do opatření Programového rámce PRV. Předpokládaný termín vyhlášení je 26.3.2018. Školení pro žadatele proběhne 28.3.2018 od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV v Rychnově nad Kněžnou. Celková alokace je 9.085.614 Kč. Žádosti o dotaci bude možno předkládat v rámci těchto fichí: F9 Zemědělské podniky – alokace 3.987.200 Kč, F10 Zemědělské produkty – alokace 2.000.000 Kč, F11 Infrastruktura v lesích – alokace 550.000 Kč, F12 Nezemědělské podnikání – alokace 973.000 Kč, F13 Neproduktivní investice v lesích – alokace 1.450.000 Kč, F15 Krátké řetězce – alokace 125.000 Kč. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je přelom ledna a února 2018. Záměry je po telefonické domluvě kdykoliv možné konzultovat v naší kanceláři v Rychnově nad Kněžnou.
08.03.2018
MAP NA RYCHNOVSKU POKRAČUJE
Od 1.3.2018 realizujeme projekt Místní akční plán 2. - v novém složení a s cílem zlepšit kvalitu formálního i neformálního vzdělávání v území. V následujících čtyřech letech podpoříme komunikaci a spolupráci škol, rodičů, zřizovatelů, firem, neziskových subjektů a dalších v rozvoji vzdělávání. V rámci institucí i napříč se budeme se setkávat, vyměňovat si zkušenosti, plánovat a řešit místní problémy. Kdo? Učitelé, ředitelé, veřejnost, starostové, odborníci, žáci. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/MAPnaRychnovsku/
08.03.2018
ROZŠÍŘENÍ PODPOROVANÝCH AKTIVIT V OPŽP
Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí schválil rozšíření podporovaných aktivit v OPŽP pro všechny MAS. Kromě dosud známých aktivit (Likvidace invazních druhů rostlin a Výsadby dřevin mimo les) bude možné žádat o podporu i na další aktivity - Realizace ÚSES, Protierozní opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Rádi bychom se obrátili na všechny, kteří zvažují podporu těchto aktivit, aby nás informovali o svých záměrech. Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách.
26.02.2018
VÝZVY OPZ
26. 2. byly vyhlášeny dvě výzvy OPZ - Prorodinná opatření a Zaměstnanost. Příjem Žádostí bude do 30. 3. Školení pro žadatele proběhne ve středu 28. 2. od 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV. Prosíme potenciální žadatele, aby nás se svými záměry kontaktovali (Kateřina Holmová: katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889, Kristina Garrido: kristina@sdruzenisplav.cz, +420 603 383 527. Rádi pomůžeme s přípravou projektů. Děkujeme za spolupráci!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.