icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
18.04.2017
VÝZVA PR OPZ
První výzvy programového rámce Zaměstnanot jsou vyhlášeny! Dnes začal probíhat příjem žádostí do opatření Sociální služby a sociální začleňování a Prorodinná opatření. Celková alokace pro obě opatření v těchto výzvách je 4,8 miliónů Kč. Přijďte s vašimi projekty a nezapomeňte na školení 20.4. od 10 hodin!
05.04.2017
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
Vážení členové, zasedání Valné hromady proběhne ve čtvrtek 27. 4. od 14 hodin na farmě Sokolí hnízdo v Rampuši. Součástí programu bude prohlídka farmy a občerstvení z místních zdrojů. Těšíme se na viděnou!
28.03.2017
ŠKOLENÍ PR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
školení pro žadatele Programového rámce Program rozvoje venkova (PR PRV) se uskuteční dne 26. 4. 2017 od 9:00 v zasedací místnosti Agentury pro zemědělství a venkov Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Těšíme se na vaší účast!
28.03.2017
ŠKOLENÍ PR ZAMĚSTNANOST
Školení pro žadatele Programového rámce Zaměstnanost (PR OPZ) se uskuteční dne 20. 4. 2017 od 10.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Kvůli zajištění dostatečné kapacity prostor prosíme o přihlášení předem na kontaktní adresu: katerina@sdruzenisplav.cz. Děkujeme!
08.03.2017
VÝZVA PR PRV
První výzva programového rámce Programu rozvoje venkova se blíží! Na duben až květen připravujeme vyhlášení těchto fichí MAS: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Nezemědělské podnikání, Technika pro lesní hospodářství. Celková alokace pro tuto vyzvu je 10,5 miliónů Kč. Podrobnosti k výzvě (způsobilé výdaje a hodnotící kritéria fichí) a přesný harmonogram zveřejníme po konečném schválení fichí Státním zemědělským intervenčním fondem. Připravujeme školení pro žadatele, ale konzultovat své projekty můžete již nyní!
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.