icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 777 885 859


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
19.09.2017
SDRUŽENÍ NERATOV - KURZ STAVĚNÍ Z NOSNÉ SLÁMY
Sdružení Neratov pořádá v termínu 3. - 8.10. intenzivní kurz stavění z nosné slámy v areálu Albertina v Žamberku. Účastníci si doslova osahají postupy stavění hrubé stavby domu a zjistí jak na tepelnou izolaci z balíků slámy. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro profesionály v oblasti stavění.
14.09.2017
VÝZVY PR IROP - ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE
Zveme všechny zájemce z území MAS na školení k prvnímu kolu výzev Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu, které se bude konat dne 10.10.2017 od 9.00 v zasedací místnosti č. 200 MěÚ v Rychnově n/K: Budou podány informace k výzvě 1 - Ekologická a bezpečná doprava, výzvě 2 - Výchova a vzdělávání, investice, výzvě 3 - Sociální služby a komunity, investice a výzvě 4 - Řešení krizových situací. Účastníci budou seznámeni i se zásadami přípravy žádosti v systému ISKP14+, postupem registrace do systému, postupem získání elektronického podpisu a dalšími nezbytnými podmínkami podání žádosti o podporu a následné realizace projektu. Účast na školení je bezplatná, podrobný program bude zveřejněn na www.sdruzenisplav.cz pod záložkou Aktuální výzvy.
07.09.2017
VÝBĚR PROJEKTŮ PR ZAMĚSTNANOST
Dne 6.9.2017 zasedala Výběrová komise MAS k hodnocení žádostí přihlášených do výzvy Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity-neinvestice (I.) a Sdružení SPLAV-Prorodinná opatření (I.). Detaily hodnocení žádostí jsou uvedeny dále. Projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení postupují do fáze výběru projektů, která proběhne dne 21.9.2017 na zasedání Programového výboru MAS.
28.08.2017
FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP - TÝDEN PLNÝ FOCENÍ
V týdnu od 21.-25.8. jsme v rámci mezinárodního projektu Sense of Light (Vnímání světla) uspořádali fotografický workshop. Přijeli lektoři i studenti z partnerských organizací a zúčastnila se více než dvacítka místních mládežníků, pracovníků s mladými i nadšených dospělých. Fotila se krajina, portréty, zátiší, kulturní památky, Škodovka, makro a mnoho dalšího. Fotilo se venku, ve fotografickém ateliéru, v historických interiérech. Fotili se lidi, zvířata, objekty. Fotografie se vybírali, rozebírali, editovali a upravovali. Bylo toho hodně, bylo to náročné a strašně prima. Děkujeme všem za účast a pomoc s organizací. Připravujeme film o workshopu, tak zatím jen malý náhled:
13.07.2017
VYBRANÉ PROJEKTY PRV
Na svém zasedání dne 12.7.2017 rozhodl Programový výbor Sdružení SPLAV o podpoře projektů podaných v rámci 1. výzvy PR PRV. Z celkového počtu 16 přijatých žádostí bylo podpořeno 15 projektů. Všem úspěšným žadatelům přejeme trpělivost s realizací projektů a mnoho radosti z jejich výsledků!
27.06.2017
VÝZVA Č. 02 16 032 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II
Dne 20.6.2017 MŠMT vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Tato výzva trvá do 29.9.2017. Minimální výše podpory - 3 mil. Kč. Více na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce ...
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2017 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 536 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 1. 1. 2017 51 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         28

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            131

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         79,4 mil.