.: Domů :: Vyhledej :: Aktualizace :.
 
   
 
Menu

NOVINKY
21.03.2016
   Zveme vás na zasedání Valné hromady Sdružení SPLAV, které se uskuteční v úterý 29.3. od 14 hodin v hostinci U Rychtáře v Pěčíně. Prezentace výzev pro rok 2016! Těšíme se na vaši účast.
..................................................
29.02.2016
   Nové číslo Zpravodaje konečně tu! Omlouváme se za pauzu a slibujeme, že se polepšíme. Náměty a příspěvky stále vítány!
..................................................
23.02.2016
   Napadá vás nějaký zajímavý projekt na záchranu kulturního dědictví na území naší MAS? Nabízí se možnost spolupráce s britskou nadací Friends of Czech Heritage. Přemýšlejte, pište!
..................................................

Vítejte na stránkách www.SDRUZENISPLAV.cz    
  
 
co je nového: 
                                         
                                                                                    
 
Strategický plán komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 22 prošel hodnocením přijatelnosti! Tešíme se na první podzimní výzvy! Kontaktujte nás již teď se svými záměry.
 
Od března jsme začali zpracovávat MAPy neboli Místní akční plány vzdělávání pro území naší MAS. Sledujte aktuality a zapojte se do některé z pracovních skupin!
 
Průběžně zpracováváme Strategické plány několika obcí z našeho území. V případě zájmu nás kontaktujte.

Od září realizujeme projekt Life from Soil z programu ERASMUS+! Společně s devíti dalšími partnery z různých evropských zemí se snažíme co nejlépe využít volné prostory v obcích pro komunitní a sociální podniky zahradnického zaměření a zlepšit tak životní prostředí i pomoci nezaměstnaným. Sledujte podrobnosti a účastněte se aktivit projektu s námi!

Další projekt jsme podali do dubnové výzvy programu ERASMUS+. Projekt se jsmenuje Sense of Light (Smysl pro světlo) a médiem k zahájení dialogu o různých tématech z území sedmi partnerských zemí Evropy bude fotografie. Držíme projektu palce!
 
V polovině dubna jsme v naší MAS přivítali návštěvu z Gruzie. Ukázali jsme jim některé zemědělské podniky a podnikatelské záměry a prezentovali fungování MAS Sdružení SPLAV. Nyní společně s gruziňským partnerem připravujeme projekt do programu ENPARD II, v rámci kterého by měla regionu Duscheti vzniknout nová místní akční skupina.
 
 Sdružení SPLAV je na nové adrese! Přijďte se za námi podívat do Rychnova nad Kněžnou, do Javornické ulice 1560. V nových prostorech se vám budeme moci lépe věnovat a místo máme i na stále se rozšiřující archiv. 
  
 
  
SVÁTEK MATEK, MÁJOVÁ KOŤÁTKA, KVETOUCÍ JABLONĚ... UŽÍVEJTE JARO!
 
 
 
Charakteristika MAS:
Tradiční partnerství obcí ve svazku Bělá a Rychnovsko, společné projekty, přátelství, spolupráce, solidarita, projekty pro znevýhodněné skupiny obyvatel 
 
Předmětem činnosti MAS:
Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, propagace obnovy venkova, účast v evropské spolupráci při rozvoji venkova.
 
Charakteristika území:
Podhůří Orlických hor
Obce střední velikosti bez větších měst
Ekonomicky i sociálně stabilizovaná oblast
Nízká nezaměstnanost, tradiční průmyslová výroba
Perspektiva celostátně významného rozvoje – rozšíření závodu Škoda-Auto v Kvasinách
Povodně

 

 

 

Leader  EU  Program rozvoje venkova  Královehradecký kraj  Evropský sociální fond
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
 
   
Copyright © Sdružení Splav o.s, 2008, Všechna práva vyhrazena
Grafika a aplikace TH SOFT