Aktivity II. běh

II. BĚH: KDE JSME VŠUDE BYLI

Během 2. běhu jsme postupně navštívili: OD5K10, Farní Charitu v Rychnově, ÚSP Kvasiny a Centrum Orion, z.s. Vedoucí těchto zařízení nám vždy představili činnost dané organizace – jakou se zabývají cílovou skupinou, kolik mají klientů a jaké služby zde mohou využívat. Následně nás provedli svým zařízením. Při návštěvě v ÚSP Kvasiny jsme si se zájmem prohlédli, jak bydlí tři naši přátelé – účastnící kurzu – pánové Petr, Jára a Jirka. Společnými silami jsme na jejich zahradě vysadili sazenice rybízů a vína. Věříme, že až budou sklízet plody, vzpomenou si na naše společná setkávání.

Ve Farní Charitě jsme si prohlédli jednotlivá oddělení a potěšili květinami klienty. Společně jsme si sedli ke stolům a vyráběli výrobky z hlíny. V Pětce jsme si vyslechli několik příběhů, se kterými se setkali a následně jak pomohli daným účastníkům při řešení těchto situací. Robin, který navštěvoval také náš kurz, prošel některými aktivitami Pětky a povídal, že všechny ´pětkové´ akce byly fajn a rád se jich účastnil. Darované bylinky jim udělaly radost. V Centru Orion ožil jeden účastník našeho kurzu – Martin, který toto zařízení navštěvuje a rád nás tam také provázel. S klienty Centra jsme vysadili ozdobné mísy, které zkrášlují vstup do této budovy.

Všechna setkání byla velice příjemná – měli jsme možnost se seznámit s prostředím, do kterého se běžně nedostaneme, malinko jsme také nakoukli do toho, jak pracují a s čím se například jednotliví klienti musí vyrovnávat, ale díky dostupným službám vše zvládají lépe.

1. 12. 2018 návštěva Centra Orion

Návštěvou a exkurzí Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou jsme zakončili dvouměsíční kurz, určený pro 12 osob se zdravotním znevýhodněním. Jeho náplní byly semináře zaměřené na situace, se kterými se účastníci setkávají v běžném životě – oblastí rodinných i pracovních.  Byly také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti. Součástí kurzu byly individuální konzultace s odborníky a pracovní setkávání na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí – účastníci si zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušeli různé pracovní dovednosti spojené se zahradou. Počasí nám přálo, takže jsme mohli bez problémů uskutečnit opravdu všechny naplánované aktivity až do poloviny listopadu.

Součástí tohoto programu byly tzv. happeningy – návštěvy spřátelených organizací – s cílem poznat organizace zajišťující sociální služby. Kde všude jsme byli, se podívejte tady Setkání a happeningy.

V současné době ještě dobíhá jedna terapie, kterou kurzisti mohou zdarma absolvovat – a to trénink mozku – posilování pozornosti, soustředění, paměti – prostřednictvím terapie EEG Biofeedback. Je nápomocná při řešení různých dysfunkcí, zlepšuje rychlost učení, správného rozhodování, vylepšuje celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná při stresu, depresích, stavech vyhoření, prevence demence, při léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.

Čtyři absolventi kurzu využívají dále podporu formou zaměstnání u různých zaměstnavatelů – po dobu tří měsíců na zkrácený pracovní úvazek.

Závěrečný běh tohoto kurzu plánujeme otevřít v polovině dubna příštího roku – opět pro skupinu nezaměstnaných, se zdravotním znevýhodněním.

 

Konec září 2018 2. běh motivačního kurzu

Na konci září jsme zahájili 2. běh motivačního kurzu, který je součástí projektu Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem. Účastní se ho 13 osob se zdravotním znevýhodněním, jsou nezaměstnaní, z rychnovského a ústeckého regionu.

Náplní kurzu jsou přednášky, které jsou zaměřené na informace o aktivních možnostech práce, o povinnostech, o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci. Tyto semináře doplňují setkání na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí, kdy společně poznáváme léčivé byliny, učíme se jak je pěstovat a zpracovávat. Samozřejmě všichni jsou zapojeni do dalších zahradnických prací, které jsou potřebné v tuto podzimní dobu.

O léčivkách nám přijela povídat jedna z našich největších odbornic – paní Podhorná, majitelka firmy Naděje. Přednáška proběhla zároveň i pro veřejnost – byl o ni veliký zájem.

Součástí tohoto kurzu je také vyhledávání vhodných pracovních příležitostí pro účastníky kurzu, zveme si na semináře potencionální zaměstnavatele, kteří představují svoji práci a nabízí volná místa. Budeme rádi, když se nám přihlásí další, kteří by byli ochotni zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním na kratší pracovní úvazek.

20. 9. 2018 seminář Jak se orientovat v příspěvcích a dávkách

Zveme vás na seminář ´Jak se orientovat v příspěvcích a dávkách´, který proběhne 20. 9. 2018 od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti ÚP v Rychnově nad Kněžnou. Pozvánka.pdf

Konec září 2018 2. běh motivačního kurzu

Sdružení SPLAV, z.s. zahajuje na konci září 2018 II. BĚH motivačního programu, který je součástí projektu „Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem“.

V jarních měsících proběhl první běh, který trval dva měsíce, absolvovalo ho 13 účastníků, kteří byli v převážné míře osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, někteří patřili mezi pečující o osobu blízkou. Aktivně se účastnili přednášek i pracovních setkání na terapeutické zahradě, podařilo se vytvořit partu, která se pravidelně scházela. Několik z nich využilo možnost dalšího zaměstnání na tři měsíce na zkrácený úvazek.

Nyní máme připravený další běh motivačního programu, který bude více zaměřený na osoby  se zdravotním znevýhodněním a jeho náplň bude více přizpůsobena jejich potřebám.

Skládat se bude: z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě v Doudlebách nad Orlicí a terapie pro trénink mozku – terapie EEG Biofeedback.

Celý program bude probíhat na dvou místech – v Rychnově nad Kněžnou (konkrétní místo upřesníme začátkem září) a na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí – vedle zámku. Setkání budou probíhat 3x týdně – zpravidla v pondělí a čtvrtek v Rychnově, ve středu na zahradě v Doudlebách, druhý měsíc dvakrát týdně v Doudlebách, a jednou v Rychnově. Aktivity motivačního programu jsou pro účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme náklady na dopravu a stravování během společných aktivit. Díky projektu nabízíme také vybraným účastníkům možnost zaměstnání na dobu tří měsíců – na zkrácený úvazek 0,4. Budeme také nápomocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů.

Náplní motivačního kurzu jsou semináře s tématy, které pomohou účastníkům objasnit různé situace, se kterými se setkávají v běžném životě – dotknou se oblastí rodinných i pracovních.  Jsou také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, na informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti – povídání o tom, jak hospodařit s penězi. Cílem individuálních konzultací bude možnost probrat s odborníkem své problémy, které je trápí a společně pro ně hledat řešení. Během pracovních setkávání na zahradě budou probíhat společné terapeutické programy, kdy si budou moci účastníci zážitkovou metodou, za využití různých her a ergoterapeutických nácviků, vyzkoušet různé pracovní dovednosti spojené se zahradou.

Terapie EEG Biofeedback je jedinečná terapie určená pro trénink mozku – posilování pozornosti, soustředění, paměti. Je nápomocná při řešení různých dysfunkcí, zlepšuje rychlost učení, správného rozhodování, vylepšuje celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Je vhodná při stresu, depresích, stavech vyhoření, prevence demence, při léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku.

Další informace k tomuto projektu Vám rádi poskytnou: koordinátorka projektu PharmDr. Ilona Mikušová, +420 777 813 837, email: ilona@sdruzenisplav.cz a manažerka Sdružení SPLAV Ing. arch. Kateřina Holmová, +420 732 578 889, email: katerina@sdruzenisplav.cz