Rubriky
Novinky

Hledáme průvodce plánováním a rozvojem škol v MAP IV

V tomto okénku Vám chceme říci, že součástí projektu MAP4 je i příprava tzv. průvodců plánováním a rozvojem škol a posléze jejich vyslání do terénu.

O koho vlastně půjde?
Prozatím budou průvodci školního prostředí nějakým způsobem znalí lidé, pocházející z pedagogického, neziskového nebo strategického obzoru, neměli by mít osobně souvislost se školami, které budou mít v portfoliu (na základě vzájemné dohody školy a MAP), ale neměli by být zdaleka. Budou pracovat od konce roku 2024 (po vyškolení) do konce roku 2025, prozatím na DPP.

Co takový průvodce bude dělat?
Průvodce bude využit školou natolik, nakolik si jeho činnost „odebere“. My z MAP průvodce pověříme sběrem záměrů, dat, impulsů, potřeb a poskytneme mu plnou přípravu na to, být průvodcem plánování a hledání rozvojového plánu a vize škol a nebo už jen jejich plnění. Bude postupně dělat i další kroky ke zlepšování školy (komunikační audit, podpora spolupráce pedagogů, …) a k tomu bude mít potřebné informace.

Jak se jím stát?
Stačí se přihlásit na inzerát. Vypsali jsme do něj vše, co jsme z pojetí průvodce a kontaktní osoby MAP načerpali jinde a uznali za vhodné. Ale nemusíte se bát, proběhne i příprava.

Inzerát je zde.

Co by se mělo změnit?
Měli bychom založit trvalejší podporu a propojku mezi MAP jako regionální hladinou a školami, propojit více strategie a vize škol s vizí MAP, na které se mnozí aktivně podílejí. Měli bychom umět „doručit“ potřebné práce stálým kontaktem se školami a podporou tvorby jednoduchého plánu rozvoje. Spíše tedy kroky k jeho naplnění, s podporou MAP4, a doufejme i MAP5 do roku 2027. A třeba najdeme udržitelné fungování i dále.