Rubriky
Novinky Upozornění

Vyhlašujeme 7. výzvu PR PRV

Dne 27.2.2023 otevíráme 7. výzvu Programového rámce Programu rozvoje venkova.

V rámci této výzvy otevíráme Fiche:

  • F9 Zemědělské podniky
  • F12 Nezemědělské podnikání
  • F26 Obnova venkovských obcí:
    • čl.20a) Veřejná prostranství v obcích ,
    • čl. 20c) Hasičské zbrojnice a
    • čl. 20f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Celková alokace na výzvu je 7 766 279 Kč.

Více informací najdete v otevřených výzvách PRV.

Zveme vás na školení:

Vaši účast potvrďte do 24.2.2023 na mail renata@sdruzenisplav.cz