Rubriky
Novinky

Prima klima ve třídě

Nabídku pomůcek k zapůjčení do škol pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti jsme rozšířili o Prima klima.

Hra Prima klima je určená pro pedagogy. Je to soubor 58 inspirativních aktivit do třídnických hodin k podpoře vlídné atmosféry v kolektivu. Cílem aktivit je posílit pozitivní vazby mezi spolužáky, podpořit jejich vzájemnou komunikaci, předcházet nežádoucím projevům chování a rozvíjet emoční inteligenci.

Hra obsahuje motivační aktivity rozdělené na 3 oblasti: komunikace, vzájemná interakce a podpora. Učitel vybírá aktivity dle časových možností a prostoru.

Všechny pomůcky z půjčení najdete ZDE včetně kontaktu a rádi vám je zapůjčíme zdarma na dobu potřebnou k vyzkoušení.