icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

  

 

Fiche 13 Neproduktivní investice v lesích 

 

Plánovaná výzva: rok 2017

 

Způsobilé výdaje:

  • opatření k posílení rekreační funkce lesa

- značení

- výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do š. 2 m

- značení významných přírodních prvků 

- výstavba herních a naučných prvků a fitness prvků

- odpočinková stanoviště

- tabule

-  závory

 

! Projekt nelze realizovat na pozemku ZCHÚ a Natura 2000 !

 

Příjemce:

- vlastník, nájemce, pachtýř ne výpůjčitel pozemku určeného k plnění funkce lesa (PUPFL)

 

Míra podpory: 

- 100%

 

Výše způsobilých výdajů:

- min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

 

Podrobně:  Fiche 13 - podrobné informace.pdf

Text fiche:  Fiche 13.pdf