icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

  

 

Fiche 12 Nezemědělské podnikání 

 

Plánované výzvy: rok 2017, 2018, 2020, 2022

 

Způsobilé výdaje:

  • investice do vybraných nezemědělských činnosti dle Klasifikace ekonomických činností

 

! Činnosti sportovní, zábavní a rekreační mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací infrastrukturu

 

Příjemce:

- mikropodniky a malé podniky a fyzické osoby ve venkovských oblastech, zemědělci

 

Míra podpory:

- 45% malý podnik, 35% střední podnik, 25% velký podnik, režim de-minimis nebo bloková výjimka

 

Výše způsobilých výdajů:

- min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

 

Podrobně:  Fiche 12 - podrobné informace.pdf

Text fiche:  Fiche 12.pdf