icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

TECHNIKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

  

 

Fiche 14 Technika pro lesní hospodářství 

 

Plánovaná výzva: rok 2017

 

Způsobilé výdaje:

  • stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
  • stroje ke zpracování potřebních zbytků a pro přípravu půdy před zalesněním
  • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, údržbu a opravy lesních cest
  • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
  • výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu včetně technologického vybavení

 

Příjemce:

- soukromí držitelé lesů, obce a jejich sdružení a malé a střední podniky na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh                                                            

 

Míra podpory:

- 50%

 

Výše způsobilých výdajů:

- min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

 

Podrobně:  Technika pro lesní hospodářství.pdf

Text fiche:  Fiche 14.pdf