icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

INFRASTRUKTURA V LESÍCH

  

 

Fiche 11 Infrastruktura v lesích 

 

Plánovaná výzva: rok 2018

 

Způsobilé výdaje:

  • výstavba, rekonstrukce a oprava lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení (mostky, propustky, brody)
  • nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí atd.)
  • projekční a průzkumné práce
  • nákup pozemku

! Způsobilé jsou pouze lesní cesty kategorie 1L a 2L, les a infrastruktura musí být zdarma přístupná veřejnosti !

 

Příjemce:

- fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích a držitelé lesů                                       

 

Míra podpory:

- 90%

 

Výše způsobilých výdajů:

- min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

 

Podrobně:  Fiche 11 - podrobne_informace.pdf

Text fiche:  Fiche 11.pdf