icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

KRÁTKÉ ŘETĚZCE

  

 

Fiche 15 Krátké řetězce 

 

Plánované výzvy: rok 2017 a 2021

 

Způsobilé výdaje:

  • náklady na vznik a koordinaci spolupráce - studie proveditelnosti, podnikatelský plán, vypracování lesních hospodářských plánů
  • přímé náklady na konkrétní projekty – společné investice (zemědělské stroje, stroje pro zpracování zemědělských a nezemědělských produktů, investice související se skladováním, lesnické stroje)

 

! Dotaci nelze poskytnou na aktivity, které již probíhají. Majetek nabytý v rámci dotace musí být vložen do společnosti.

 

Příjemce:

- uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekt hospodařící v lesích), které se sdruží do společnosti (dle §2716 a násl. NOZ)

 

Míra podpory:

- 25% velké podniky, 35% střední podniky, 45% malé podniky. Míra dotace se určuje podle největšího podniku ze spolupracujících subjektů

 

Výše způsobilých výdajů:

- min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

 

Podrobně:  Fiche 15 - podrobné informace.pdf

Text fiche:  Fiche 15.pdf