Rubriky
Nezařazené Novinky

STRATEGIE MAS 2021-27 PODÁNA NA MMR

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Sdružení SPLAV na období 2021-27 byla spolu s žádostí o její schválení podána na MMR dne 1.6.2021.

Doufáme, že její posuzování proběhne bez komplikací a co nejrychleji a my se budeme moci těšit, že i v dalších letech budeme do našeho území přinášet finanční prostředky na podporu přínosných projektů. Koncepční část SCLLD včetně příloh je zveřejněna zde: