Rubriky
Nezařazené Novinky

REGIONÁLNÍ IDENTITA

Dětem a mládeži chybí pozitivní vzory a informace o místních osobnostech.

Pokud existují, vztahují se především k historickým osobnostem a událostem. Přitom představování soudobých vzorů a upozorňování na úspěchy, hrdinství, nezištnou pomoc a další pozitivní činy našich vrstevníků jsou velmi důležité. Připravili jsme proto sérii krátkých filmových medailonků, v kterých vám nabízíme možnost seznámit se osobnostmi regionu a pochopit tradice Rychnovska. Rádi bychom vám představili Miroslavu Šustrovou, krajkářku, Jiřího Šulce, fotografa Orlický hor a Mgr. Jiřího Macha, historika a spisovatele.

Miroslava Šustrová, ředitelka Krajkářské školy Vamberk 
Mgr. Jiří Mach, spisovatel, historik, badatel 
Jiří Šulc -fotograf OH a zakladatel CHKO OH