Rubriky
Nezařazené Novinky

SCLLD MAS SDRUŽENÍ SPLAV PRO OBDOBÍ 2022-27 JE SCHVÁLENA

Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo zapojení místní akční skupiny Sdružení SPLAV do komunitně vedeného místního rozvoje i v následujících 6 letech a odsouhlasilo i jeho strategický plán pro využití dotačních prostředků.

Pro obce, podnikatele i neziskové organizace se tak otevírá cesta k dotačním prostředkům Evropské unie určeným pro rozvoj venkova i v následujících letech. Pro každý z tematických operačních programů (IROP, PRV, OPTAK, OPZ+, OPŽP) bude v následujících měsících MAS zpracovávat podrobný akční plán, na jaké záměry, v jaké výši a v jakém roce bude dotační prostředky potřebovat. Plánujete-li investovat do rozvoje vaší obce, podniku či aktivit, dejte nám o tom vědět, budoucí dotační prostředky budou vhodné třeba právě pro vás!