Rubriky
Upozornění

OPTP-Administrace CLLD I.

Od 1.11.2023 je administrativní podpora komunitně vedeného místního rozvoje na Rychnovsku financována z Operačního programu Technická pomoc.