Rubriky
Upozornění

MF — Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí — Podprogram 298D2320

Ministerstvo financí ČR vyhlásilo pro obce do 3 000 obyvatel (k 1.1.2022) podprogram 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Výzva č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 z podprogramu 2982320 ke stažení ZDE

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

Termíny výzvy: 25. 1. 2023 – 3.3.2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve)

Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty s podmínkou, ŽE FAKTURA JE SPLATNÁ V ROCE, kdy je vyhlášená výzva, tedy v roce 2023

Míra podpory: 2–20 mil. Kč, míra podpory MFCR – 70 %, spoluúčast příjemce dotace – 30 %

Na co můžete získat dotaci: – výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod. – výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování, – výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny, – výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost, – výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení, – další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi UV. V rámci této výzvy lze dotaci použít pouze na výdaje investičního charakteru. Pro účely této výzvy je vyžadována připravenost k realizaci nejméně na stupni: vydané pravomocné rozhodnutí o povolení záměru či jiné vyjádření stavebního úřadu Dotace není určena na: výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, na budování nebo rekonstrukce venkovních prostor.

Další informace ZDE