icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Local Security

  

 

LOCAL SECURITY (MÍSTNÍ BEZPEČNOST) 

 

18/000/1931c/452/000003

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: Program rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER

Trvání projektu: 9/2018 - 9/2019

Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.  

Partneři: MAS Pirkan Helmi (Finsko), MAS Western Harju Partnership (Estonsko)

Kontaktní osoba: Kristina Garrido

  

Podrobnosti o projektu  klikni

 

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 

Příprava projektu ve Finsku a Estonsku  3/2017

Zahajovací porada v České Republice  6/2018

Workshop v České republice  24. - 28. 9. 2018,  Program workshopu.pdf, Fotogalerie klikni

Workshop ve Finsku  18. - 22. 2. 2019,  Program workshopu.pdfFotogalerie klikni

Workshop v Estonsku  6. - 10. 5. 2019

Příprava, tisk a distribuce příručky dobré praxe 

Příprava a distribuce informačního balíčku 

Závěrečná porada ve Finsku  7/2018

 

 

AKTUÁLNĚ: 

14. 3. 2019

Ve dnech 18. – 22. 2. 2019 proběhl druhý workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech.

 

Workshop probíhal na území finského partnera a program byl analogicky sestavený k programu workshopu v České republice, s důrazem na specifika IZS ve Finsku a na prevenci a osvětu venkovského obyvatelstva.

 

  • Seznámili jsme se se vzdělávacím systémem policie, který je od našeho velmi rozdílný. Každý policista ve Finsku musí absolvovat vysokoškolské vzdělání a mnoho hodin praxe než může pracovat v terénu. Policejní akademie je velmi prestižní škola, na kterou je přijato jen malé procento uchazečů, často dokonce menší než je možná kapacita, protože zájemci o studium nesplní náročné přijímací testy a pohovory. Není tak překvapivé, že celkový počet policistů ve Finsku je mnohonásobně nižší než v České republice. Jedná se o jedno ze čtyř nejpopulárnějších zaměstnání v zemi. Po seznámení se s finským policejním systémem jsme navštívili policejní stanici ve městě Valkeakoski, kde jsme podrobně poznali práci a pravomoci místní policie, prohlédli si vozový park a veškeré zázemí včetně výslechové místnosti a cely. Následně jsme si vyzkoušeli práci s policejním dronem a zjistili jsme, k čemu jsou drony u policie využívány především. Zástupci Policie ČR představili místním posluchačům, jak policie funguje v České republice, mluvili o osvětových a vzdělávacích aktivitách a o kooperaci s ostatními složkami IZS. Zmínili rozdíly a odlišnosti, které zachytili, zejména ve vnímání policie veřejností. Den jsme zakončili zajímavou návštěvou jednoho z největších protileteckých granitových krytů ve Finsku, který byl vybudován u největšího finského nákupního centra Ideapark Commercial City. Finská vláda souhlasila s projektem obrovského komerčního areálu s podmínkou, že investoři postaví v tomto místě protiletecký kryt. Jedná se o strategické umístění poblíž města Tampere, kde je po Helsinkách nejhustěji zalidněná oblast. Vláda stavbu zafinancovala, nicméně provoz hradí investoři. Ohromné podzemní prostory částečně umístěné pod obchody jsou schopné na jeden týden zabezpečit až 7000 osob. Vzhledem k tomu, že provoz je finančně poměrně náročný, plánují provozovatelé zřídit v jedné části plavecký bazén a v druhé tréninkový běžkařský okruh.

 

  • Kompetence a vybavení hasičů jsme poznali v nové hasičské stanici ve městě Kangasala a vyslechli jsme si zajímavé přednášky. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že záchranná služba je v kompetenci profesionálních hasičů. S ambulancí jezdí záchranář (paramedik), nikoliv lékař. Pacient je následně dle svého stavu dopraven do nemocnice, nicméně není to vždy pravidlem. Pokud se nejedná o naléhavý případ a pacient je v dobrém stavu, do nemocnice převezen není. Prohlédli jsme si vybavení jednak standardního záchranářského vozidla a jednak vozidla, které je využíváno při hromadných nehodách nebo živelných katastrofách. Místní záchranář nám vysvětlil zavedené postupy v obou případech. V praktické ukázce nám hasiči předvedli simulaci vyproštění osoby z vraku automobilu. Následně profesionální hasiči z českého a estonského týmu odpřednášeli své prezentace a vyměnili si poznatky s finskými kolegy. Po obědě nás čekala napínavá demonstrace záchrany topící se osoby ze zamrzlého jezera – dorazily místní profesionální i dobrovolné složky i záchranářské vozidlo. Akce byla profesionální a neuvěřitelně rychlá. Druhou demonstraci předvedla hasičská mládež – jednalo se o stabilizaci osoby po pádu z výšky. Po prohlídce dobrovolné hasičské stanice ve městě Mänttä, kde přednášeli i dobrovolní hasiči z českého týmu, jsme se přesunuli do profesionální stanice ve městě Vilpula. Tam byla kromě prohlídky na programu společná beseda diskuze a po té tzv. smoke diving exercise, kdy si několik profesionálních hasičů vyzkoušelo asi dvacetiminutový pobyt v hořícím kontejneru.

 

  • S bezpečností ve výrobním areálu jsme získali povědomí v Papírně Mänttä, kde se vyrábí toaletní papír, papírové utěrky a pečící papíry. V papírně je obrovské riziko vzniku požáru a k mnoha malým požárům dochází poměrně často. Jaká jsou preventivní opatření a jak se řeší konkrétní případy, jsme se dozvěděli v besedě s manažerem bezpečnosti práce a při prohlídce výrobního areálu.
  • Velmi zajímavý byl program s expertem z národní záchranné asociace SPEK (Finnish National Rescue Association). SPEK je národní nezisková odborná organizace spolupracující s hasiči a záchrannými složkami a zabývající se individuální prevencí krizových situací a civilní ochranou. Společnost SPEK se aktivně snaží zlepšit bezpečnost domácností a společnosti v každodenním životě i za mimořádných podmínek. Cílem SPEKu je pomoci lidem a organizacím předcházet nehodám a nebezpečným situacím, naučit je zavádět vhodná preventivní opatření a především vědět, co dělat v případě mimořádných událostí. Prošli jsme základním školením, které jsme završili praktickou částí – po skupinách jsme plánovali osvětu na určité téma pro konkrétní skupinu obyvatel. Účastníci si také vyslechli přednášku o bezpečnostních opatřeních na českém a estonském venkově. Celý blok provázela živá diskuze na daná témata.

 

  • Celý workshop završila prezentace dobrovolného vodního záchranného systému ve Finsku. Dobrovolní vodní záchranáři pracují pouze sezónně, kdy jsou jezera bez ledu. Ve Finsku, kde má téměř každá rodina loď, je jejich práce opravdu potřeba. Přednášející představila postupy, vybavení, typy lodí a seznámila nás s vedením a financováním celé organizace.

 

Moc děkujeme finským partnerům za úžasnou organizaci a perfektně sestavený program celého workshopu – měli jsme možnost poznat opravdové odborníky a zažít řadu praktických ukázek. Mnohé z toho, co jsme se dozvěděli, je inspirující a uplatnitelné v našich podmínkách. Velmi cenné bylo také navázání kontaktů mezi relevantními složkami. Také odborné týmy z České republiky a Estonska si zaslouží velkou pochvalu za nadšení, se kterým získávaly a předávaly znalosti. Téma bezpečnosti je, zdá se, opravdu velmi aktuální a bez pochyby se týká  každého z nás.

 

18. 10. 2018

Reakce z MAS Western Harju Partnership na Workshop v České republice:-)  O workshopu v CR (ENG).pdf O worskhopu v CR (CZ).pdf

 

17. 10. 2018

Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech.

 

Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.

 

Měli jsme možnost diskutovat se starostou města Rychnov nad Kněžnou a se šéfem městské policie o otázkách bezpečnosti ve městě zejména v souvislosti se závodem ŠKODA Kvasiny a dopady jeho masivního rozvoje na bezpečnost v regionu. Příslušníci Policie České republiky nám představili svou činnost, rozdělení odborů a kompetencí, včetně fantastické ukázky práce s policejními psy. Zajímavá diskuze se rozvinula po představení systému v Estonsku, kde funguje také dobrovolná policie.

 

Velmi podrobné informace jsme získali o systému a členění hasičských sborů od profesionální jednotky v Rychnově nad Kněžnou, představena byla také práce s dětmi a osvěta obyvatel. O své práci a zkušenostech vyprávěli také lektoři z Finska i Estonska. Rychnovští hasiči nám ukázali celou stanici včetně veškeré techniky a předvedli praktickou ukázku záchrany z výšky na figurantovi z řad účastníků. Stejné nadšení vzbudila ukázka vyproštění zraněné osoby z nabouraného auta, kterou simulovali hasiči SDH v Rokytnici v Orlických horách, pro mnohé byla také výzva vyzkoušet si na vlastní kůži tréning resuscitace na figuríně opět pod vedením rokytnických hasičů. O práci dobrovolných hasičů jsme se dozvěděli od členů SDH v Solnici, kde jsme byli svědky opravdového výjezdu, ve Skuhrově nad Bělou, kde nám členové a členky dětských a mládežnických oddílů předvedli hasičské soutěžní disciplíny v hasičském sportu. Práci hasičů jsme si vyzkoušeli na historické ruční pumpě. Na závěr jsme navštívili Osečnici a její dva dobrovolné sbory, povídali jsme si o historii SHD a dobrovolnictví, o zabezpečení obcí a jejích občanů a v rámci neformálního večera, kterého se účastnili také hasiči z ostatních sborů, proběhla výměna know-how, účastníci ztratili ostych a navázali cenné kontakty.

 

Práci záchranářů byla představena v bloku přednášek ve Skuhrově nad Bělou, kde nám celý systém přiblížila zdravotnice a záchranářka z rychnovské nemocnice. Vyprávěla o své práci a životních zkušenostech a sdílela s námi svá doporučení, jak se chovat v různých situacích, co můžeme očekávat po vytočení tísňové linky, jaké informace udat, jak se nachystat na příjezd záchranářů a jakými možnosti nemocnice disponují, když vyjíždějí ke zraněným. Komplexní informace o horském záchranářství nám podal člen horské služby v Deštném v Orlických horách – nejen o své práci a vybavení, ale také o spolupráci horské služby se záchranáři a náročnými požadavky na fyzickou i psychickou zdatnost záchranářů. Podobné požadavky platí také pro práci policistů a hasičů a není překvapením, že náročnými zkouškami projde jen malé procento uchazečů a téměř žádné ženy. Zatímco policie má nízký počet zájemců o zaměstnání, hasiči ani zdravotníci tento problém nemají. Poutavé přednášky měli také lektoři z Finska a Estonska – o spolupráci orientačních běžců při pátrání po ztracených osobách či zvířatech, o mořských záchranářích, o sousedské hlídce, o dobrovolných iniciativách proškolených ke zvládání výjimečných a krizových situací ve svých komunitách nebo o systému vzdělávání a osvěty na toto téma.

 

Se zabezpečením bezpečnosti práce ve velkém provozu se účastníci workshopu seznámili v závodu ŠKODA auto Kvasiny, kde byl zajištěn odborný výklad na toto téma spojený s prohlídkou některých relevantních pracovišť.

 

Závěrečná beseda přinesla mnoho otázek a komentářů a také nápadů na společné výstupy a samozřejmě na další workshopy, které proběhnou v příštím roce ve Finsku a Estonsku.

 

Velký dík patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě programu a doufáme, že i pro ně byla účast na workshopu přínosná a inspirující. Jsme rádi, že se stanou součástí týmů odborníků, kteří zamíří do zahraničí. Za velký zájem, komunikativnost a profesionalitu děkujeme týmům z Finska a Estonska. A těšíme se na další etapy projektu!