icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Členství v MAS

  
 
JAK SE STÁT ČLENEM MAS SDRUŽENÍ SPLAV 
 
Vyplňte přihlášku a pověření/česntné prohlášení a zašlete podepsané dokumenty na email katerina@sdruzenisplav.cz nebo je doručte do kanceláře MAS Sdružení SPLAV.
 
Členství ve Sdružení SPLAV:
- pravidelné informace na Váš email o chystaných výzvách
- informace o chystaných společenských akcích na Váš email
- možnost přednostní účasti na projektech Sdružení SPLAV, z.s.
- účast v orgánech Sdružení SPLAV, z.s.
- členský poplatek:
  • Obce, Dobrovolné svazky obcí a právnické osoby podnikající – 5 000 Kč /rok
  • Fyzické osoby podnikající – 2 000 Kč/rok
  • Fyzické osoby nepodnikající a neziskové organizace – 1 500 Kč/rok.
  •  členské příspěvky - informace pro členy.pdf
 
Dokumenty k vyplnění:
 
Pokud je člen v některém z volených orgánů MAS, vyplní ještě následující Čestné prohlášení: