Rubriky
Novinky

VE VÝZVĚ NA VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU PROBĚHLO HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Rozhodnutím výběrové komise byl ukončen výběr projektů, které získají finanční podporu z první grantové výzvy Moderní útočiště ve veřejném prostoru. Grant připravily a výzvu společně vyhlásily MAS Sdružení SPLAV a firma Škoda AUTO pro zájemce z území MAS. Z podaných žádostí vybrala výběrová komise složená ze zástupců obou vyhlašovatelů k podpoře 4 projekty. Po ukončení administrativní přípravy budou finanční prostředky na realizaci projektů předány žadatelům prostřednictvím Sdružení SPLAV. Nejzazší termín ukončení projektů a splnění všech podmínek výzvy je 31.12.2022. Těšíme se na tato i další nová zázemí pro setkávání obyvatel Rychnovska.

Hodnotici_komise_Moderni_utociste_web