Rubriky
Novinky

PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Místní akční skupina Sdružení SPLAV se připravuje na administraci dotací na zateplení rodinných domů z programu Nová zelená úsporám light. Vzhledem k tomu, že potřebné administrativní postupy nejsou ze strany Ministerstva životního prostředí ještě vyjasněny, a místní akční skupiny dosud neuzavřely žádný smluvní vztah v této věci, prosíme případné zájemce o trpělivost a posečkání s dotazy na konkrétní postupy při podávání žádosti. Předpokládáme, že podrobnosti budou postupně vyjasňovány do konce tohoto roku, informace budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách. Detailnější podmínky dotace najdete přímo na stránkách programu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/