Rubriky
Novinky

Připravujeme vyhlášení 1. výzev IROP

Na přelom dubna/května 2023 připravujeme vyhlášení prvních výzev IROP prostřednictvím MAS v novém programovém období 2022-2029. Úvodními výzvami, které na jaře chystáme otevřít, budou opatření Doprava a Sociální služby. Výzva k dopravě je určena především obcím a jejich zástupcům, do výzvy sociálních služeb se mohou hlásit organizace, které sociální služby zřizují. Budeme rádi, když informace o obou výzvách rozšíříte potenciálním žadatelům.
Více informací, zejména specifická pravidla obou výzev, najdete na stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld.
Další výzvy na ostatní opatření budou následovat na podzim.