Rubriky
Novinky

Ochrana dětské oběti – kulatý stůl pro školy

V úterý 25.4. od 14 hodin se ve Společenském centru v Rychnově n.K. sejdou zástupci škol Rychnovska nad tématem Ochrana dětské oběti/Dítě jako pachatel trestného činu. Pozvání ke kulatému stolu dále přijali pracovníci Policie ČR, Probační a mediační služby, Nemocnice Rychnov n.K., Střediska výchovné péče a terénních sociálních služeb z území. Smyslem setkání je zlepšit spolupráci aktérů v systému podpory ohrožených dětí. Akci pořádáme ve spolupráci s Odborem sociálních věcí v Rychnově n. K. a z podnětu Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP.