Rubriky
Novinky

MAGDALENA GRAMBOVÁ OŽÍVÁ

Že se na Vamberecku paličkují krajky již čtyři století, je všeobecně známo. Kdo ale byla zakladatelka této tradice, a za jakých okolností přišla do zdejšího koutu českého království, to se dozvíte v rámci komponovaného programu, který svou netradiční formou kombinuje mluvené slovo s divadlem a díky výstupům šermířů a dobové hudbě vás plasticky přenese do doby závěru třicetileté války. Doby utrpení a všeobecné bídy ostře kontrastující se společenským vzestupem a leskem života vojenských dobrodruhů deroucích se o slávu. Mezi ně patřil i Kašpar z Grambu, původem z Flander na území dnešní Belgie, který se ze syna mlynáře vyšvihl do hodnosti plukovníka císařské armády a zakoupil vamberecké panství. Jeho žena Magdalena, pocházející z rodu Reichlinů z Meldeggu, se po jeho smrti ujala správy panství a chopila se organizace nového výnosného podnikání – výroby paličkovaných krajek.

Hlavním průvodcem programu je Bohumír Dragoun, experimentální archeolog, popularizátor historie, zakladatel skanzenu Villa Nova v Uhřínově a rozený vypravěč, jemuž zdárně sekunduje soubor Divadelního spolku Zdobničan z Vamberka. Dramatické chvíle napětí do představení vnese Skupina historického šermu Corporal z Hradce Králové a dobu vzniku tradice krajkářství na Vamberecku přiblíží též ukázky raně barokní hudby.