Rubriky
Novinky

Enklávy života – poslední lesní workshop

V příštím týdnu (8. – 12. 5.2023) pořádáme poslední lesní worskhop v rámci projektu Enklávy života.

Přiblížíme lesní témata, jako je ochrana krajiny, historický vývoj lesnictví, lesní terapie, pozorování ptactva v rezervaci nevládních organizací, nížinný zbytkový les, agrolesnictví a další.…

Užijeme si pískovcovou divočinu skal s reliktními bory a dalšími porosty a hlubokými inverzními roklemi, výhledy na kůrovcové kalamity a výhledy na znovuzalesnění, diskuse s malými vlastníky lesa, bukové lesy na svazích, výklad ochrany lesa a střet s turismem. To vše spolu s kolegy z Estonska a Polska.

Přidejte se k nám, jestli máte chuť, na část programu nebo na celý!
Kristina +420 603 383 527

Program – Enclaves of Life CZ 2023

Více informací o projektu najdete na našem webu ZDE.