Dokumenty k opatření Ekologická a bezpečná doprava

Pravidla:

Specifická pravidla.pdf

Přílohy:

Odkaz na výzvu:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD