icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Dokumenty k opatření Výchova a vzdělávání - investice

  

 

Pravidla:

 IROP/MMR Specifická pravidla 2-4 CLLD 1-1.pdf

 

Přílohy: 

 P1 Postup pro podání žádosti v MS2014.docx

 P2A Podmínky RoD pro PO OSS - vzor pro Infrastruktura pro MŠ.docx

 P2B Podmínky RoD - vzor pro aktivitu Infrastruktura pro MŠ.docx

 P2C Podmínky StV - vzor pro aktivitu Infrastruktura pro MŠ.docx

 P2D Krácení prostředků při porušení Pod.Dopisu MMR StV - vzor pro Infrastrukturu pro MŠ.docx

 P2E Podmínky RoD pro PO OSS - vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a VOŠ CZV.docx

 P2F PodmÍnky RoD - vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a VOŠ CZV.docx

 P2G PodmÍnky StV - vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a VOŠ CZV.docx

 P2H Krácení p)prostredků při porušení Pod.Dopisu MMR StV - vzor.docx

 P3 Metodické listy indikatorů.docx

 P4A Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.docx

 P4B Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura ZŠ.docx

 P4C Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura SŠ a VOŠ.docx

 P4D Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura pro další vzdělávání.docx

 P6 Dokladovaní způsobilých výdajů.docx

 P7A Standard konektivity ZŠ.docx

 P7B Standard konektivity SŠ a VOŠ.docx

 P8A Podporované obory klíčových kompetencí.xlsx

 P8B Podporované obory klíčových kompetencí NSK.xlsx

 

Odkaz na výzvu: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela