Rubriky
Novinky

CYKLODOPRAVA V KRAJI

Zajímá vás, jak se na rozvoji cyklodopravy v Královéhradeckém kraji podílejí místní akční skupiny? Budování cyklistické infrastruktury bude možné v regionu financovat z prostředků IROP i v novém programovém období 2021 – 2027. Kritéria pro poskytnutí dotace ale budou přísnější, v daném místě bude například více zohledněna intenzita silniční dopravy. Regionální dotace přes místní akční skupiny slibují mírnější hodnotící kritéria. Individuální výzvy z IROP se otevřou od června 2022. Více rozvoji cyklodopravy v našem kraji na webu NS MAS: https://1url.cz/sr1ZQ  TZ_-_Cyklodoprava_a_prinos_MAS