Rubriky
Novinky

BLÍŽÍ SE VOLBY DO ORGÁNŮ MAS

Volby do Programového výboru a Kontrolního výboru MAS se budou konat na zasedání valné hromady dne 1.3.2022. Místo konání bude upřesněno v příštím týdnu. Vyzýváme členy MAS, aby nominace svých zástupců do orgánů MAS zasílali e-mailem na adresu katerina@sdruzenisplav.cz. do 10.2. 2022.