icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

PR IROP

  

Informace k PR IROP

 

Přehled podporovaných opatření:

Doprava 

  • Bezpečná nemotorová doprava; Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Veřejná infrastruktura 

  • Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Hasiči 

  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

Vzdělávání 

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny; Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

Sociální služby    

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny; Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

Kultura - předběžná alokace 

  • Revitalizace kulturních památek; Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Cestovní ruch - předběžná alokace 

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 

Vyhlašování výzev – cca od května/června 2023, úvodními opatřeními budou pravděpodobně doprava a sociální služby, další výzvy budou následovat na podzim, resp. v následujících letech.

Alokace pro MAS Sdružení SPLAV na celé programové období 2021-29 je 61 mil. Kč, nyní máme k dispozici k rozdělení cca 43 mil. Kč, zbylá částka v případě úspěšného čerpání dotace bude přidělena po roce 2025.  Podíl dotace  CLLD zůstává 95 %.

 

Programový dokument IROP

 PD IROP 2021-2027.pdf

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Obecná pravidla 2021-27.pdf

 

Prezentace ze semináře k SCLLD ze dne 9.3.2022

 Seminář SCLLD.pptx

 

Prezentace ze semináře k IROP ze dne 5.5.2022

 Seminář IROP - Rychnov n/K.pptx

 

Informace k aktivitám MAS 

  Aktivity IROP.pdf