Vzdělávací akce jiných organizací

říjen 2018 – květen 2019

Strategické řízení a plánování ve školách

Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Pozvánka SRP_II_2019.docx

 

květen, červen 2018 (každý rok)

Královéhradecký kraj – iKAP + PPP KHK PPP_letak.pdf

  1.  vybrání školního kolektivu, v němž se vzdělává žák s vyšším stupněm speciálně vzdělávacích potřeb, a mezi žáky se projevují obtíže v interakci. Jsou připraveny dvoudenní výjezdy pro třídní kolektivy za doprovodu tří pedagogických pracovníků (spolupráce s metodikem prevence školy a příslušného pracoviště PPP KHK).
    Vytvoření kvalifikačního a konzultačního prostředí pro pedagogy (jakási profesní platforma)
  2. vzájemné sdílení dobré praxe, zkušenosti, dovednosti, ověřených postupů (metodik inkluze – náslechy, hospitace, sdílení zkušeností, konzultace atd.) a propojení s kolegy z jiných škol