Zaměstnanost – hodnocení projektů

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou: Na jedné lodi

Výběrový orgán MAS

Rozhodovací orgán MAS

 

ŽÁDOSTI ZAŘAZENÉ MEZI NÁHRADNÍ PROJEKTY

 

ŽÁDOSTI NEVYBRANÉ MAS

HANAKO CZ s.r.o.: Vytvoření nového pracovního místa na území MAS

Výběrový orgán MAS