icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Zahradní terapie v praxi

  

 

ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: Operační program Zaměstnanost, opatření Sociální služby a komunity

Trvání projektu: 01/2020 - 06/2021 

Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.  

Kontaktní osoba: PharmDr. Ilona Mikušová

 

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 

Projekt je zaměřen na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím zahradní terapie.

Bude zpracována odborná metodika k využití zahradní terapie pro osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby s celou škálou dalších diagnóz i pro osoby, které jsou zapojeny do péče o nemocné.

Metodika bude ověřena v praxi skupinou 10 osob z CS a po dokončení představena, vysvětlena a předána odborné i laické veřejnosti k využití.  

 

Aktivity projektu jsou určeny pro:

1. Osoby se zdravotním znevýhodněním - osoby se zdravotním handicapem, vývojovou poruchou, po úrazech, vážných operacích, trpící duševním onemocněním, v dlouhodobé léčbě či rekonvalescenci či jiným zdravotním omezením. Dále se ho mohou zúčastnit osoby pečující o osobu blízkou. Mohou, ale nemusí být evidovaní na ÚP.

2. Pro pracovníky organizací, které působí v oblasti sociálního začleňování – předání získaných zkušeností v možnostech další práce s klienty prostřednictvím Zahradní terapie.

 

Zahradní terapie – spočívá v pravidelných setkáváních na terapeutické zahradě v Záměli - 2x 12 týdnů po 3 dnech týdně, vždy cca 6 hod. Jedná se o vzdělávací motivační semináře, individuální konzultace s odborníky, pracovní setkávání na zahradě. Součástí je terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback.

 

Náplní motivačních seminářů jsou témata, která pomohou objasnit různé situace, se kterými lidé setkávají v běžném životě – dotknou se oblastí pracovních i rodinných.  Jsou také zaměřené na sebepoznání, podporu zdravé komunikace, nácviky pracovních dovedností, informace o bezpečnosti práce, péči o zdraví a poskytování první pomoci, základy finanční gramotnosti.

Během pracovních setkávání na zahradě budou probíhat společné terapeutické programy (na základě nově připravených modulů), kdy si budou moci účastníci zážitkovou metodou za využití různých her vyzkoušet různé pracovní dovednosti spojené se zahradou. Budou získávat informace o pravidlech péče o zahradu. Společně budou vytvářet novou zahradu, která bude splňovat všechny požadavky na přírodní zahradu. Získané zkušenosti budeme předávat pracovníkům, kteří přímo pracují s osobami s handicapem, se zdravotním znevýhodněním – prostřednictvím workshopů a závěrečné konference.

 

Místo realizace projektu: Zahrada Dobromysli v Záměli, Záměl č. 51

 

Aktivity projektu jsou pro účastníky realizovány zcela zdarma. Účastníkům projektu budou propláceny náklady na dopravu na aktivitu a zpět, dále bude zajištěno stravování.