icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Valná hromada

  
 
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS SDRUŽENÍ SPLAV 6. 12. 2017 V KAVÁRNĚ ZÁMKU V DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ

 

Účast: 20 členů MAS, 7 zaměstnanců MAS

Valná hromada nebyla usnášeníschopná                  

 

 1. Úvodní slovo předsedy MAS
 2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2017

Manažerka MAS shrnula činnost MAS v roce 20178:  Výroční zpráva 2017 - výtah.pdf

 1. Plán činnosti MAS v roce 2017

Manažerka MAS přednesla přítomným plán činnosti MAS v roce 2018:

 • Valné hromady – cca 6x vždy s představením člena MAS, na VH v únoru 18 volby do orgánů MAS (k 9.2. končí VK a k 6.6. ostatní orgány). Zájemci o práci v orgánech přihlášky vedení MAS, zájemci o uspořádání VH informace manažerce MAS.
 •  SCLLD stávající výzvy IROP – leden věcné hodnocení projektů, předání na ŘO
 • SCLLD nové výzvy
 • PRV leden až únor, 6 fichí (F9, F10, F11, F12, F13, F15)
 • OPZ únor až březen, 4 opatření (17, 19, 20, 21)
 • IROP duben až květen, 5 opatření (1, 3, 4, 6, 8)
 • OPŽP podzim, opatření podle aktuálních možností

Zájemci o podání projektů konzultace s projektovými manažery MAS, včasná příprava, účast na školeních.

 • SCLLD aktualizace – leden úprava finančního plánu a indikátorů, doplnění přijatelných výdajů a opatření
 • Místní akční plán vzdělávání I. - leden stávající dokument projednat se zřizovateli vzdělávacích zařízení, závěrečné schválení a odevzdání únor. Školy, NNO a zřizovatelé do konce 17 zaslat vzdělávací záměry.
 • Místní akční plán vzdělávání II. – podání žádosti únor, přílohou souhlas škol, KH Kraje a MAPI. Cca 12 mil, 4 roky.
 • Projekt spolupráce Sense of Light – do konce 18 dokončit příručku pro začínající fotografy, založit podnikatelský inkubátor, účast na 3 workshopech červen-srpen (Polsko, Estonsko, Maďarsko). Zájemci o účast přihlášku koordinátorce.
 • Projekt spolupráce Místní bezpečnost – pokud bude odsouhlasen ŘO, v roce 18 2 setkání. Estonsko 8+2 účastníků (starostové, hasiči, policie, zdravotníci,…) červen, 5 dní. Rychnovsko září, 20 účastníků z Estonska a Finska, přednášky, besedy, exkurze, soutěže. Realizace 2 roky, 500 tis. Kč. Zájemci o účast přihlášku koordinátorce.
 • Projekt Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVem – pokud bude schválen ŘO zahájení leden 18, výběr účastníků, motivační kurzy, zahradní terapie, zaměstnání na zkoušku – celkem 45 účastníků, 2 roky, rozpočet 2,9 mil. Kč. Možnost přihlašovat klienty i zaměstnavatele.
 • Další projektymožnost přinášet náměty na projekty MAS
 • Akce MAS – 2 exkurze k partnerským MAS, jaro a podzim. Možnost přinášet náměty na akce.
 • Komunitní zahrada – nově zaměstnanec na celý úvazek, byliny, květiny, cca 6 akcí pro veřejnost za rok, možnost pořádání akcí členů MAS a dalších.
 1. Členská základna

V současnosti 50 členů, cca 30 aktivních, MAS bude dělat náborovou kampaň. Manažerka vyzvala přítomné k doporučení nových členů.

 1. Financování MAS

Činnost financována z 95%, 5% ze zdrojů MAS – členské příspěvky, služby. Manažerka požádala přítomné o pomoc s financováním MAS objednávkou služeb – strategií obcí, DSO, projektových žádostí, nájmem komunitní zahrady, atp.

 1. Diskuze
 2. Ukončení zasedání – poděkování členům a zaměstnancům MAS

 

 

Zapsala: Kateřina Holmová