icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Šablony II Přehled a potřebná dokumentace

  

 

 

 

Dne 22.2.2018 byla vyhlášena výzva pro projekt Šablony II. Více na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Info k DOTAZNÍKU ONLINE - http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-dotaznikovemu-setreni-v-pripravovane-vyzve

Přímý odkaz na dotazník https://sberdat.uiv.cz/login

 

Odkaz ke Kalkulačce vzdálenosti: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

 

Přehled všech šablon: Přehled všech šablon.pdf

Pro školy, které již čerpají projekt I, se dotazník otevře přesně 1/2 roku před ukončením projektu. Po jeho vyplnění bude možné zažádat o nové Šablony II.

 

Prezentace k Šablonám II.  Sablony2.pptx

 

Jednotlivé šablony pro:

Prehled sablon MS.rar

Prehled sablon ZS.rar

ŠD, ŠK Prehled sablon SD SK.rar

SVČ Prehled sablon SVC.rar

 

Dokládání příloh k šablonám:

Dokládají se a jsou vydané dle příslušné šablony.

 

Navíc při kontrole na místě (nedokládá se do systému):

Šablona Odborně zaměřená setkávání s rodiči - prezenční listina ze setkání; podklady externího odborníka - úrezentace, články; letáky)