icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Program rozvoje venkova

  

ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PR PRV)

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím PRV opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj). Fiche 1-8 a 26 budou dále realizovány podle dílčího opatření 19.2.1. Podpora provádění v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a fiche 9 podle dílčího opatření 19.3.1. Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny.   Všechny aktivity musí být zároveň v souladu s příslušnými články nařízení, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.  

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI!

 

KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost  

- vhodní žadatelé: dle fiche

- podpora projektu (míra dotace): 25 - 100% dle fiche a žadatele 

- uznatelné náklady: min.50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: max.24 měsíců dle výzvy                                           

Dokumenty k výzvám !rozlikni!

 

KROK 2. Vyberu jednu z 8 fichí SCLLD MAS vhodnou pro můj projekt: Zemědělské vzdělávání, Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Lesnická infrastuktura, Nezemědělské podnikání, Neproduktivní investice v lesích, Technika pro lesní hospodářství, Krátké řetězce

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS  Nové!

- účastním se aktuálního školení pro žadatele: 

5. 4. 2022, od 9,00 hodin v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

 Pozvánka na školení F12.pdf Prezentace 6. výzva PR PRV.ppt

- konzultuji projekt v kancláři MAS, kontaktní osoba: Renata Horáková, renata@sdruzenisplav.cz, +420 733 772 076

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva, ve které je i mnou vybraná fiche a včas podám projekt

 Časový harmonogram 6. výzvy.pdf Nové!

 Přístup do Farmáře.pdf  

 ŽOD - vygenerování, podání na MAS, podani na RO SZIF.pdf

 ŽOD - postup pro doplnění.pdf 

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace.docx

 

 

 Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 1. výzvy.pdf

 

 Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy.pdf Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy - oprava.pdf Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy - text. oprava.pdf

 

 Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 3. výzvy.pdf Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci - doplněno.pdf

 

 Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 4. výzvy.pdf

 

 Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 5. výzvy.pdf Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 5. výzvy - oprava.pdf (V seznamu došlo pouze k úpravě textu na poslední straně.), Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 5. výzvy - 2. oprava.pdf (V seznamu došlo pouze k úpravě textu na poslední straně.) 

 

 Vybrané/nevybrané Žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy.pdf

 

 

 

FICHE (OPATŘENÍ) PR PRV:

 


 

OBNOVA VENKOVSKÝCH OBCÍ 

 

 5. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf Fiche 26 Obnova venkovských obcí.pdf Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o Dotaci.pdf ​Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf

 

Dokumenty k fichi Obnova venkovských obcí 

 

 


 

ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 1. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx, Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Vybrané Žádosti o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Zemědělské vzdělávání 

 

 


 

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY  

 

 5. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf Fiche 9 Zemědělské podniky.pdf Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o Dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných projektů - oprava.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Programového výboru - oprava.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf

 

 4. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením 4.výzvy.pdf Fiche 9 Zemědělské podniky.pdf,  Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 3. výzva.pdf Souhlas s vzýhlášením 3. výzvy.pdf Časový harmonogram 3. výzvy.pdf,  Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - doplněno.pdf

 

 2. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf Seznam přijatých Žádosti o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf,  Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v  - oprava.pdf Zápis z VK 12.9.2018.pdf Zápis z VH 13.9.2018.pdfZápis z PV 13.9.2018.pdf

 

 1. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Vybrané Žádosti o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Zemědělské podniky 

 

 


 

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY  

 

 5. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf Fiche 10 Zemědělské produkty.pdf Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o Dotaci.pdf ​Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf

 

 4. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením 4.výzvy.pdf Fiche 10 Zemědělské produkty.pdf,  Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 3. výzva.pdf Souhlas s vzýhlášením 3. výzvy.pdf Časový harmonogram 3. výzvy.pdf Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf,  Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - doplněno.pdf

 

 2. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf Seznam přijatých Žádosti o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Zemědělské produkty 

 

 


 

INFRASTRUKTURA V LESÍCH  

 

 3. výzva.pdf Souhlas s vzýhlášením 3. výzvy.pdf Časový harmonogram 3. výzvy.pdf Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - doplněno.pdf

 

 2. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf Seznam přijatých Žádosti o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádosti o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Lesnická infrastruktura 

 

 


 

NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ  

 

 6. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf Fiche Nezemědělské podnikání.pdf Příloha k F12 - ČSÚ počet obyvatel k 1.1.2021.pdf Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádosti o Dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 5. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf Fiche 12 Nezemědělské podnikání.pdf Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o Dotaci.pdf ​Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf

 

 4. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením 4.výzvy.pdf Fiche 12 Nezemědělské podnikání.pdf,  Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 3. výzva.pdf Souhlas s vzýhlášením 3. výzvy.pdf Časový harmonogram 3. výzvy.pdf Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf,  Zápis z jednání Výběrové komise.pdf,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - doplněno.pdf

 

 2. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf Seznam přijatých Žádosti o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf VSeznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf

 

 1. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Nezemědělské podnikání

 

 


 

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH  

 

 2. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf Seznam přijatých Žádosti o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Neproduktivní investice v lesích 

 


 

TECHNIKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

 5. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf Fiche 14 Technika pro lesní hospodářství.pdf Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o Dotaci.pdf ​Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf

 

 4. výzva.pdf Souhlas s vyhlášením 4.výzvy.pdf Fiche 14 Technika pro lesní hospodářství.pdf,  Seznam přijatých žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 1.výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.docx Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Technika pro lesní hospodářství

 

 


 

KRÁTKÉ ŘETĚZCE  

 

 3. výzva.pdf Souhlas s vzýhlášením 3. výzvy.pdf Časový harmonogram 3. výzvy.pdf Seznam přijatých Žádostí o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf,  Zápis z jednání Programového výboru.pdf,  Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci.pdf Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - doplněno.pdf

 

 2. výzva.pdf Časový harmonogram výzvy.pdf Seznam přijatých Žádosti o dotaci.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf  Zápis z jednání Programového výboru.pdf Zápis z jednání Valné hromady.pdf Vybrané Žádosti o dotaci.pdf

 

Dokumenty k fichi Krátké řetězce 

 

 


 

SPOLUPRÁCE MAS V RÁMCI INICIATIVY LEADER - fiche pouze pro MAS