Aktivity III. běh

Duben – červen 2019 3. běh motivačního programu

3. běh motivačního programu projektu proběhl v období duben – červen 2019. Jeho účastníci společně absolvovali během těchto měsíců celkem 180 hodin vzdělávacích přednášek a workshopů, které byly součástí motivačního kurzu, terapeutických pracovních setkání na terapeutické zahradě v Doudlebách nad Orlicí a exkurzí (tzv. happeningů). Kurz navštěvovalo 12 osob, které patřily mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, z rychnovského regionu.

Semináře byly zaměřené na orientaci na trhu práce, tvorbu osobního portfolia, kreativní time managment, finanční gramotnost, základní pravidla bezpečnosti. Nechyběly ani informace a praktické ukázky poskytování první pomoci. V souvislosti se zahradou a pěstováním léčivých bylin proběhly workshopy s přednáškami o léčivkách, jejich účincích a ukázkami zpracování bylin do formy čajů, solí, sirupů, a mastí.

Účastníci kurzu měli možnost absolvovat individuální poradenství s psychoterapeuty a kouči, kdy probírali různé problémy a překážky, se kterými se setkávají a společně hledali jejich řešení. Zaměření bylo převážně na hledání vhodného zaměstnání, aby bylo možné skloubit pracovní dobu a podmínky spolu se zdravotním znevýhodněním a rodinným životem.

Nyní stále probíhá terapie EEG Biofeedback, kdy absolventi kurzu dochází na individuální sezení. Jedná se o speciální terapii zaměřenou na trénink mozku, posilování paměti a soustředění. Je vhodná i jako prevence demence, stavu vyhoření, depresích, po operacích či úrazech mozku. Součástí projektu je také práce na zkoušku – zaměstnání několika osob na dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek, kdy mají možnost si vyzkoušet klasický pracovní poměr – pravidelnou docházku, plnění pracovních povinností s ohledem ke zdravotnímu zatížení.

Tento kurz byl opravdu nabit informacemi různého druhu, během jednotlivých setkání nechyběl humor a dobrá nálada, navázala se nová přátelství, která pokračují i nadále. Věřím, že projekt byl přínosem pro všechny zúčastněné, obohatil je vědomostmi, zkušenostmi i pracovními dovednostmi, které využijí ve svém dalším životě a podaří se jim získat pracovní místa, která budou respektovat jejich osobní potřeby (zdravotní znevýhodnění i péči o osobu blízkou).

 

9. 4. 2019 informační schůzka ke 3. běhu motivačního programu projektu

9. 4. 2019 od 9:00 proběhne v zasedací místnosti Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou informační schůzka ke 3. běhu motivačního programu projektu, který bude zahájen 23. dubna 2019.

Skládat se bude: z motivačního kurzu, individuálních konzultací s odborníky, pracovních setkávání na zahradě a terapie pro trénink mozku – EEG Biofeedback. Je určený pro osoby nezaměstnané, se zdravotním znevýhodněním, pro osoby pečující o osobu blízkou či pro ty, kteří třeba i práci mají, ale pouze na krátký úvazek či by rádi práci změnili.

Aktivity motivačního programu jsou pro účastníky kurzu zcela zdarma, proplácet budeme náklady na dopravu a stravování během společných aktivit.

Díky projektu nabízíme také vybraným účastníkům možnost zaměstnání na dobu tří měsíců – na zkrácený úvazek 0,4. Budeme také nápomocni při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů.

Přijďte si poslechnout, konkrétní informace o projektu a co Vám může přinést.