Tvořivost, podnikavost a iniciativa

V rámci této oblasti máme připraveny a realizujeme tyto aktivity: