TRADICE NA RYCHNOVSKU – BROŽURA

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit a předat brožuru Tradice na Rychnovsku, která vznikla a jejíž autorem je PaedDr. Ladislav Miček.

Příručka nabízí učitelské veřejnosti přehled tradic, zvyků a obyčejů vztahující se především k oblasti, která spadá  do územní působnosti SDRUŽENÍ SPLAV, z.s., týká se tedy obcí Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Doudleby nad Orlicí, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Tutleky, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice. Proč jsme připravili materiál cílený právě do škol? Na prvním, ale i na druhém stupni základních škol, ba i ve školách mateřských bývá tradicím, zvykům a obyčejům, věnovaná velká pozornost. Jde tedy o inspiraci – snad v tomto ohledu příručka dobře poslouží našim učitelkám a učitelům. Protože jde o příručku, vyučující zde najde celé pasáže psané tak, aby je mohl přímo použít – jsou psané jazykem přiměřeným věku dětí (např. vysvětlení významu jednotlivých svátků a tradic). Jsou tu však i místa, která žáci bez pomoci učitele těžko pochopí – např. citace, a také informace určené hlavně vyučujícím (přehled nových tradic, seznam použité literatury). Text je členěn do několika základních částí. Největší pozornost byla věnována tradicím vycházejícím z církevního roku, odpovídající místo dostaly světské tradice – přežívající, zaniklé i obnovené. Nezapomněli jsme ani na nové tradice (společenské, sportovní, hasičské atd.), kde uvádíme odkazy na webové stránky („živé“ v době práce na příručce). Samostatnou kapitolu tvoří vyprávění o etapách lidského života. Závěrečnou část jsme věnovali pověstem.

Tato příručka byla vydána v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou a je zdarma níže ke stažení Tradice na Rychnovsku.pdf