Kdo tvoří MAP

Realizační tým

Realizační tým zpracovává vlastní dokument MAP, má odpovědnost za realizaci projektu a zabezpečuje činnost řídícího výboru.

Řídící výbor

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Členové Řídícího výboru a setkání

Pracovní skupiny

V souladu s principy komunitního plánování byly vytvořeny pracovní skupiny, které jsou tvořeny ze zástupců všech cílových skupin projektu.

MAP Rychnovsko má vytvořeny 4 pracovní skupiny:

  • mateřské školy
  • základní školy 1. stupeň
  • základní školy 2. stupeň
  • zájmové činnosti

Setkání pracovních skupin

Experti

Na tvorbě MAP se podílejí i experti na vybraná témata v oblasti vzdělávání.  Jedná se o 6 expertních skupin:

  • předškolní výchova
  • čtenářská gramotnost
  • matematická gramotnost
  • inkluze
  • technické kompetence
  • sociální a občanská kompetence